Investering i vindmøller i udlandet

Mange danskere vender nu interessen mod udlandet, når de køber vindmøller. Men man skal se sig godt for. Her er kort beskrevet en række af de ting, man bør undersøge, inden man sætter sin underskrift på en købsaftale. Teksten er hovedsageligt om ejerskab i Tyskland.

Vindmøllernes ydelse

Vindmøllens forventede ydelse er altafgørende for om et projekt er rentabelt eller ej. Det er derfor vigtigt, at der ligger flere af hinanden uafhængige vindvurderinger bag. Sikkerheden er selvfølgelig større, hvis der i nærheden er referencemøller, eller hvis vindmøllen har kørt i en periode forud for købet. Danske pengeinstitutter værdsætter også en dansk, uafhængig vindvurdering.

Vindenergiindeks

Når man beregner vindens energiindhold, er Tyskland opdelt i 25 regioner.

Vindenergiindekset for disse regioner er ikke frit tilgængeligt som i Danmark. Tallene kan købes hos Betreiber-Datenbasis (www.btrdb.de) eller beregnes hos danske Energi og Miljødata (www.emd.dk), der abonnerer på tallene fra Tyskland.

Det tyske vindindeks er senest blevet justeret op i 2011. Det er derfor meget vigtigt, at beregninger der baseres på eksisterende møllers ydelse, er lavet efter den nye reference.

Inden man giver sig i kast med køb af en vindmølle – hvad enten det er i Danmark eller udlandet - er det altid en god idé at bese stedet, hvor møllen skal placeres. Det er med til at give et større indblik i projektet og kan give anledning til at stille kritiske spørgsmål.

Afregning for vindmøllestrøm

Se afregningsregler i Tyskland

Brug uvildig råd og vejledning

Også på udenlandske forhold råder Danmarks Vindmølleforening over erfaringer og ekspertise, der kan komme medlemmerne til gode. Vi råder derfor alle, der overvejer investering i vindmølleprojekter, til at kontakte foreningen for råd og vejledning.

Vi rådgiver f.eks. om afregningsforhold, beskatning og afskrivning og vil kunne orientere om, hvilken anden rådgivning, der er nødvendig.

Herudover tilbyder vi uvildig beregning af projekter og vurdering af anvendte forudsætninger.

I etableringsfasen kan foreningen tillige tilbyde gennemgang af projektet for at vurdere om forudsætningerne i budgettet er realistiske.

Danmarks Vindmølleforenings tekniske konsulenter er et andet vigtigt tilbud fra foreningen – også for medlemmer med vindmøller i udlandet. De har i mange år foretaget uvildige, tekniske eftersyn af møller i Danmark og andre lande, og har derfor stor erfaring og ekspertise. Foreningens tekniske konsulenter tilbyder de samme former for gennemgang af møller i udlandet som i Danmark, f.eks. garantieftersyn. Prisen er den samme, der tillægges blot betaling for transport fra grænsen.

Medlemmer har også mulighed for at tegne en udvidet konsulentaftale. Så udfører foreningens tekniske konsulenter årlige eftersyn på møllen, tilstandsrapporter, handlingsplaner og løbende opfølgning på drift, service og reparationer.

Ved køb af mølle i udlandet er det nødvendigt at have en advokat, der har kendskab til tyske forhold og som har erfaring i den måde, tyske møller udbydes på. Alle aspekter i forhold til investering, rettigheder og forpligtelser skal kortlægges, bl.a. spørgsmålet om udbyderen har evt. rettigheder. Der kan desuden være særlige forhold omkring jordlejeaftale (hvad er åremålet, hvordan betales lejen, trafoleje) eller vedr. møller i økonomisk fællesskab med andre møller i en klynge. Foreningen har kontakt til advokater med særlig erfaring på disse områder.

 

Mere information

Se links til andre hjemmesider om vindmøller i Tyskland.

Brug os!

Har du spørgsmål om investering i vindmøller i udlandet, er du velkommen til at kontakte økonomirådgiver Lars Knudsen.

Lars Knudsen

Tekniske konsulenter
 
Konsulenter