Vindkraften og elregningen

Via de såkalde PSO-tariffer (public service obligations) på elregningen er elforbrugerne med til at betale pristillæg til miljøvenlig elektricitet samt omkostninger til forskning mv.
I 2015 betød vindkraften 14,38 øre/kWh på elforbrugerens elregning.

PSO skal ændres

EU-kommissionen har vurderet de danske PSO-tariffer ulovlige.

I dette notat gives et overblik over støttesystemer i andre EU-lande: "Finansiering af VE-støtte og EU-problematikken: et overblik over støttesystemer i andre EU lande", EA Energianalyse, august 2016

Her er Danmarks Vindmølleforenings anbefalinger: Klog PSO er grøn realisme, nyhed 10. august 2016

Vindmøllerne presser prisen ned

Markedsprisen for vindkraftproduceret el lå i 2015 gennemsnitligt 2,6 øre under markedsprisen for den samlede elproduktion.
 

 

 

 

 

14,38 øre/kWh

Markedsprisen for vindkraftproduceret
el lå i 2015 på gennemsnitligt 14,9 øre/
kWh. Dette er 2,6 øre under markeds-
prisen for den samlede elproduktion.

Til gengæld er elforbrugerne via såkaldte
PSO-tariffer på elregningen med til at
betale pristillæg til miljøvenlig elektricitet
foruden omkostninger til forskning mv.

I 2015 betød vindkraften 14,38 øre/kWh
på elforbrugerens elregning.

Læs mere i faktablad Ø3 Vindkraften og elregningen

Vindkraftens prispres

Vindkraftens betydning for elprisen i Danmark

Rapport fra en arbejdsgruppe under Aarhus Universitet, der viser, at vindmøllerne i 2005 pressede elprisen ned med 1 mia. om året.

PSO og vindmøller

Energi koster penge – men brug af vedvarende energi skaber også gevinster - notat om PSO og vindmøller, marts 2014

Landmøller billigst

Energi-, Forsyning- og Klimaministeriets forventede PSO-omkostninger

 
 
 
 
 
 
 

 

Afregning

Læs mere om afregning for vindmøllestrøm.

Fortæller elregningen sandheden?