Det kan du ikke se på elregningen

Elregningen fortæller ikke hele sandheden.

De samfundsmæssige omkostninger ved fossil elproduktion afspejles ikke i elprisen.
Kun for vindkraft er elregningen ærlig.

Markedsprisen er lavere for vindkraftproduceret el end anden strøm. Vindkraften har altså en prissænkende effekt.

Når alle omkostninger ved elproduktion indregnes, er vindmøllestrøm billigst.

 

 

 

 

 

Skjulte sundhedsomkostninger

Se her, hvad elproduktion koster samfundet i sundhedsomkostninger.

Læs mere

CEEH’s beregning af helbredsomkostninger fra luftforurening i Klimakommissionens fremtidsforløb, 2011

 
 
 
 
 
 
 

 

Omkostninger ved klimaforandringer

Drivhuseffekten har sin pris.

Fortæller elregningen sandheden?