Værditab til naboer

VE-loven giver dig mulighed for at søge om erstatning, hvis kommende vindmøller betyder, at værdien af din ejendom falder.

I de hidtidige afgørelser har taksationsmyndigheden i knap halvdelen af sagerne skønnet værditab for naboer - og kun beskedne beløb. Kun meget få boliger i afstande over 4,5 km har fået tilkendt erstatning.

Læs mere om værditabsordningen her.

 

 

 

 

 

 

 

VE-ordninger

Værditabsordningen er en af 4 ordninger under VE-loven.

Læs mere om de forskellige ordninger

Værditabsordningen

Læs mere om værditabsordningen

Udendenlandske undersøgelser af værditab

Ingen dokumentation for værditab ved vindmølleopstilling, svensk undersøgelse

 

 

Konkrete værditab

Se hvilke værditab, taksationsmyndigheden har vurderet.

Statistik over værditab

Artikel af Henrik Skotte, politisk/økonomisk konsulent i Danmarks Vindmølleforening,
september 2015

Taber mit hus i værdi med en vindmølle som nabo?