Garanti-fond

Som vindmøllelav/initiativgruppe kan man søge om at få en garanti på op til 500.000 kr.

Garantien kan bruges til optagelse af lån i forbindelse med finansiering af forundersøgelser til nye vindmølleprojekter.

Garanti kan søges til nye aktiviteter, som må anses for et naturligt og nødvendigt led i en forundersøgelse om etablering af nye vindmøller.

Temamøder: Nyt vindmølleprojekt

Vi holder løbende temamøder der vil klæde dig godt på til at træffe beslutning om du selv vi gå i gang med et vindmølleprojekt.

Se Danmarks Vindmølleforenings temamøder

Læs mere

Læs mere om garantifonden her.


 
 

 

VE-ordninger

Garantifonden er en af 4 ordninger under VE-loven.

Læs mere om de forskellige ordninger her.