Grøn ordning

Når der opstilles nye vindmøller i en kommune, har den pågældende kommune mulighed for at søge om tilskud til initiativer, der kommer de lokale borgere til gavn.

Aktiviteter, der gives tilskud til, er:

  • Anlægsarbejder, som styrker landskabelige og rekreative værdier i kommunen
  • Kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger m.v. for at fremme accept af udnyttelse af vedvarende energikilder i kommunen

Fra den grønne fond hos Energinet.dk indtjener den nye vindmølle 88.000 kr. pr. installeret MW til kommunekassen
For en 3 MW mølle vil beløbet således blive 264.000 kr.

 

Læs mere

Mere information om den grønne ordning.

Se hvad de enkelte kommunerne har til rådighed

Se hvad k kommunerne bruger VE-lovens midler fra den grønne ordning til, VidenOmVind, marts 215

Udbygning fordelt på kommuner

Her kan du se kort over, hvilke kommuner, der har installeret vindmøller i 2013 og hvor mange MW, der står i alt i hver enkelt kommune.

Oversigt over udbygning med vindmøller fordelt på kommuner

Gå til kort

 
 
 

 

VE-ordninger

Værditabsordningen er en af 4 ordninger under VE-loven.

Læs mere om de forskellige ordninger her.