Lokal køberet

I nye vindmølleprojekter er der en køberetsordning, der indebærer, at vindmølleopstilleren skal udbyde mindst 20 pct. af projektet til lokalt ejerskab.

Første ret til køb har borgere, som er fyldt 18 år og har fast bopæl i en afstand af op til 4,5 km fra opstillingsstedet. Såfremt alle andele ikke sælges til disse borgere, skal overskydende andele (indenfor 20 pct af projektet) tilbydes andre borgere over 18 år i kommunen.

Vindmølleopstilleren skal udbyde andelene ved tydelig annoncering i lokale aviser og skal sende udbudsmateriale til interesserede.

Andelene under køberetsordningen skal sælges til kostpris. Dvs. prisen skal fastsættes således, at opstilleren får dækket alle omkostninger ved mølleprojektet, men ikke har en fortjeneste herpå.

Læs mere om køberetsordningen.
 

Økonomi

Vindmølleopstilleren skal fremlægge et driftsbudget for projektet. Vær opmærksom på forudsætningerne for budgettet, f.eks. den forventede markedspris for strømmen og drifts- og reparationsomkostninger.

Se også under Økonomi > Vindmølleejer.

Du kan søge råd omkring økonomi og beskatning hos en revisor eller en af foreningens konsulenter.

Miljø og klima

I Danmark erstatter strømmen fra en vindmølle typisk elproduktionen på et kulfyret elværk. Miljøbelastning og drivhuseffekt vil mindskes og samfundet sparer omkostninger til import af kul og andre brændsler.

En andel i et vindmøllelaug er typisk på 1.000 kWh.

Hvis disse 1.000 kWh produceres med vindkraft i stedet for kulkraft undgås afbrænding af 364 kg kul og miljøet spares for følgende emissioner (2010-tal):

  • CO2 (drivhusgas): 856 kg

  • SO2 (svovldioxid): 270 g

  • Nox (kvælstofoxider):1,04 kg

  • Partikler: 30 g

  • Slagger/aske: 54 kg

 

VE-ordninger

Køberetsordningen er en af 4 ordninger under VE-loven.

Læs mere om de forskellige ordninger her.

Læs mere om køberetsordningen.
 

 
 
 
 
 

 

Ny vindmølleprojekter

Oplysninger om nye projekter, hvor 20 % skal udbydes i lokalt ejerskab, kan findes på Energinet.dks hjemmeside.

Se oversigt over nye og kommende vindmølleprojekter

Folkelig modstand mod vindmøller?