Økonomi

Vindkraften virker positivt på både samfundets, lokalsamfundets, naboernes, vindmølleejerens og elforbrugernes økonomi.

Læs mere i menuerne til venstre og få uddybning i faktabladene til højre.

Se også Danmarks Vindmølleforenings orientering om skat, moms, brugerbetaling, ejerformer mm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakta om vindenergi

Ø1 Vindmøllers samfundsøkonomiske værdi

Økonomien i elproduktion med vindmøller set fra samfundsøkonomien.
Hvad er den miljømæssige og samfundsøkonomiske værdi af vindkraft i Danmark? Metoder og analyser.

rev. 10/2014


Ø2 Produktion og beskæftigelse ved vindenergi

Beskæftigelses- og eksportvirkningen ved vindkraft i Danmark.

rev. 05/2014


Ø3 Vindkraften og elregningen

Økonomien i elproduktion med vindmøller set fra elforbrugeren.
Hvad betyder vindkraften på elregningen?
Vindkraftens andel af den prioriterede produktion.

rev. 05/2016


Ø4 Investering i vindkraft

Økonomien i elproduktion med vindmøller set fra vindmølleejeren.
Kan det betale sig for private at købe en vindmølle eller andele i en fællesmølle?

rev. 05/2015


Ø5 Afregningsregler for vindmøller

Efter hvilke principper sker afregningen?
Elreformens overgangsordninger.
Handel med strøm på el-markedet.
Hvad påvirker elprisen?

rev. 9/2016


Ø6 Vindmøller og skat, moms og efterløn

Hvordan beskattes indtægter ved salg af el produceret med vindkraft?
Hvad er momspligtigt?
Kan man modtage dagpenge og efterløn, når man er vindmølleejer?

rev. 01/2012


Ø7 Hvem ejer vindmøllerne?

Ejerformen for vindmøller i Danmark.
Fordelt på ejerform det årligt opstillede antal møller og den årligt opstillede mølleeffekt for perioden 1976-2000.

rev. 05/2001
(opdateres ikke, da ejerformer ikke registreres længere)


Ø8 Grøn Strøm

Hvad er grøn strøm, hvordan deklareres det og hvordan handles det.

rev. 12/2014