Danske arbejdspladser

Den danske vindmøllebranche er i dag en international industri. Det danske hjemmemarked er afgørende for, at viden og arbejdspladser bl.a. indenfor forskning og udvikling fastholdes i Danmark.

I starten af 2015 var der 28-676 beskæftiget i branchen i Danmark. Medregnes ansatte i energiselskaber og developere, var antallet i 2014 ca. 30.100.

 • I Ringkøbing-Skjern, Ikast-Brande og Langeland kommuner udgør ansatte i vindmølleindustrien over 15 % af den samlede private sektor.
 • I hver af de følgende kommuner var der
  i 2010 ansat mere end 1000 personer i
  vindmølleerhverv: Kolding, Vejle, Ikast-
  Brande, Silkeborg, Aarhus, Randers, Aalborg
  og Ringkøbing-Skjern.

Vindmølleindustrien er vigtig for dansk økonomi.

 • Omsætningen i vindmøllebranchen var i 2014 på 84,4 mia. kr. Det svarer til en stigning på 7,4 pct. i forhold til niveauet i 2013, hvor omsætningen udgjorde 78,6 mia. kr.
 • Eksporten var i 2014 på 53,5 mia. kr. svarende til en stigning på 16,7 pct. i forhold til 2013, hvor den var på 45,8 mia. kr.



 

 

 

 

 

Regeringens energiplan vil skabe 8.000 jobs

Energistyrelsen opgjorde i forbindelse med beslutningen om Anholtparken, at den samlede investering i Anholtparken på 11,5 mia. kr. skaber ca. 8.000 fuldtidsstillinger i de to år, som konstruktionsfasen tager. Det svarer til en beskæftigelseseffekt på knap 1.400 fuldtidsstillinger pr. investeret mia. kr.

Regeringens udspil Vores energi vil udløse investeringer på i alt ca. 52,5 mia. kr. frem til 2020, og det vil i alt skabe ca. 73.000 fuldtidsstillinger over de kommende ni år, svarende til ca. 8.000 fuldtidsstillinger om året.

Samfundsmæssige konsekvenser af en havmøllepark ved Anholt, Energistyrelsen

 
     
 

 

Vindmølleindustrien

www.windpower.org

Vindmølleindustriens branchestatistikken for 2014

Omsætning, eksport og beskæftigelse

Faktablad Ø2 Produktion og beskæftigelse ved vindenergi.

Eksporten af vindmøller er 1,6 gange højere end svineeksporten