Den sidste olie

Allerede i 2019 er det slut med selvforsyning af olie fra Nordsøen. Og naturgassen holder kun få år længere. Så er vi afhængige af import af brændsel fra andre og måske politisk ustabile områder.

Også på verdensplan svinder olie- og gasreserverne og produktionen kan ikke følge med efterspørgslen. 85 % af verdens energiforbrug dækkes i dag af kul, olie og gas. Vi skal altså til at finde alternativer - i en fart.
Mens olieprisen stiger, er vinden fortsat gratis for alle.

Forsyningssikkerhed

Olieproduktion og forbrug, Energistyrelsen, 2011 

 

Forsyningssikkerhed under pres

”Den fremtidige forsyningssikkerhed for energi vil komme under pres”

Energipolitisk redegørelse, april 2011

Dyr olie og gas på få hænder

  • Priserne på fossile brændsler vil stige
  • Olie og gas vil begrænses på få hænder

Citat, Klimakommissionen, september 2010

Verden binder sig til fossile brændsler

“Without a bold change of policy direction, the world will lock itself into an insecure, inefficient and high-carbon energy system”

Det internationale Energiagentur IEA, november 2011

 
     
 

 

Vindkraft - meget mere end klima

Vindkraft - meget mere end klima

Hæfte fra Danmarks Vindmølleforening, 2009

Links

Klima- og energiministeriet

Energistyrelsen

Er vindkraft dyrt for samfundet?