Miljø og klima

Danskerne er blandt de mest CO2-udledende i verden. Inden 2020 skal vi i EU reducere vores CO2-udledning med mindst 20 %.

Vi er det land i verden, der har den suværent største andel af elforbruget fra vindkraft. Vi har vist vejen for andre lande.
Men der er ingen grund til at hvile på laurbærrene. Vi kan - og skal - nå længere endnu.

De allerede udledte drivhusgasser vil føre til yderligere temperaturstigninger de kommende år. Det er altså for sent at undgå klimaforandringer. Men vi kan stadig nå at stabilisere effekten, hvis vi handler hurtigt.

Forskerne anbefaler en hurtig indsats, mens det er økonomisk overkommeligt. Det bliver dyrt at vente.

I den såkaldete Stern-rapport vurderer den britiske regerings cheføkonom på klimaområdet, Nicholas Stern, at vi kan tæmme klimaforandringerne med en årlig investering på 1-2 % af verdens BNP - mens det vil koste os mellem 5 og 20 % af BNP i fremtiden, hvis vi lader stå til.

Mindskes kulforbruget, reduceres ikke alene udledningen af drivhusgasser, men også af partikler og andre sundhedsskadelige stoffer. Det giver lavere samfundsmæssige omkostninger til f.eks. sygehuse, medicin, sygefravær og for tidlig død.

Læs mere om under energi, miljø og klima

 

 

Samfundsøkonomi

Faktablad Ø1 Vindmøllers samfundsøkonomiske værdi

Vindmøller og klima

Faktablad M2 Vindmøller og drivhuseffekt

Energistyrelsnes beregninger

Minimale omkostninger ved 100 % vedvarende energi i 2050

Læs mere

Se også emnet energi, miljø og klima

 
     
 

 

Vindkraft - meget mere end klima

Vindkraft - meget mere end klima

Hæfte fra Danmarks Vindmølleforening, 2009