Vindkraftens værdi

Hvordan bliver afregningen til mølleejerne forbedret?

Hvordan får vindkraften større værdi for samfundet?

Danmarks Vindmølleforening arbejder for gode og stabile rammevilkår for vindmøller. Store som små. Nye som gamle.

Med den seneste tids meget lave afregningspriser for vindmøllernes produktioner er det en hovedopgave for foreningen at arbejde for bedre og mere stabile forhold.
Vindmølleforeningen er derfor en hoveddrivkraft i det politiske arbejde for bedre indpasning og anvendelse af vindmøllestrøm og dermed sikring af den højest mulige markedsværdi af vindmøllernes produktion.

Se programmet for Danmarks Vindmølleforenings temadag "Vindkraftens værdi" den 13. oktober 2016 i FredericiaVindkraftens værdi

Se præsentationerne fra Danmarks Vindmølleforenings temadag "Vindkraftens værdi" torsdag den 13. oktober 2016 i Fredericia

 

 

 

 

 

 

Bekymret for udviklingen i elprisen?

Deltag i Danmarks Vindmølleforenings temadag "Elprisscenarier" onsdag den 21. oktober 2015 i FredericiaSe præsentationerne fra Danmarks Vindmølleforenings temadag "Elprisscenarier" onsdag den 21. oktober 2015 i Fredericia 

 

 

 

 

Brev til medlemmerne

Brev til Danmarks Vindmølleforenings medlemmer om de lave afregningspriser

Ændring af PSO-afgiften

EU-kommissionen har vurderet de danske PSO-tariffer ulovlige.

I dette notat gives et overblik over støttesystemer i andre EU-lande: "Finansiering af VE-støtte og EU-problematikken: et overblik over støttesystemer i andre EU lande", EA Energianalyse, august 2016

Her er Danmarks Vindmølleforenings anbefalinger: Klog PSO er grøn realisme, nyhed 10. august 2016

Politik

Henvendelse til skatteministeren fra Danmarks Vindmølleforening og Dansk Fjernvarme, april 2016

Svar fra Skatteministeren


 

Henvendelse til energi-, forsynings- og klimaministeren og Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg med eksempler på, at den lave afregning medfører meget store problemer for den fortsatte drift af vindmøller, marts 2016

Svar her på fra Lars Chr. Lilleholt, april 2016


 

Nu må regering og Folketing tage beslutninger, pressemeddelelse, marts 2016

Danmarks Vindmølleforening til foretræde for Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg 1. oktober 2015.
Se brev til udvalget her

Danmarks Vindmølleforenings henvendelse til Klima- Energi- og Bygningsminister Rasmus Helveg Petersen og Skatteminister Benny Engelbrecht

Danmarks Vindmølleforenings henvendelse til Folketingets Klima-, Energi- og Bygningsudvalg
og de energipolitiske ordførere

Klima-, energi- og bygningsministerens svar på Danmarks Vindmølleforenings henvendelse fra 18. november 2014

 

 

 

Se også

Vindmøllers indpasning i elsystemet

Faktablad T3: Indpasning af vindkraft i el-systemet

Faktablad T7: Import og eksport af vindmøllestrøm

Små videoer fra VidenOmVind

Små videoer om bl.a. prisdannelsen på vindmøllestrøm

Analyser

PSO’en har det fint på elregningen, Rapport fra klimarådet, april 2016

Danmark har potentiale til at gøre vedvarende energi konkurrencedygtig, Energinet, maj 2015

”Vindintegration i Danmark. Vindens værdi – og tiltag for sikre den”, Ea Energianalyse, november 2014

Det mener vi

Sort eller grøn realisme. Kan det betale sig at redde klimaet?
Leder i Naturlig Energi, maj 2016

Fred i vor tid. Den omvendte energikrise, Leder i Naturlig Energi, april 2016

Mød vindkraftens minister. Et vigtigt årsmøde, Leder i Naturlig Energi, marts 2016

COP 21: Smukke ord i Paris - nu tæller handling, Leder i Naturlig Energi, januar 2016

Hastesag: Grøn realisme eller rettidig omhu. Leder i Naturlig Energi, december 2015

At føje spot til skade.
Høringssvar fra Danmarks Vindmølleforening vedr. udkast til bekendtgørelse om justering af balancegodtgørelse

Grøn realisme. Politikerne har udspillet. Leder i naturlig Energi, november 2015

Afgiftsreform nu, presssemeddelse fra Danmarks Vindmølleforening, september 2015

Fremtiden? 7 øre. Leder i Naturlig Energi, september 2015

For samfundets skyld: Parat til fornuftig brug af vindmøllestrømmen
Leder i Naturlig Energi, juni 2015

Mod en fornuftig brug af vindmøllestrømmen, leder i Naturlig Energi, december 2014

"Vindkraftens værdi", presssemeddelse fra Danmarks Vindmølleforening, november 2014