Bestyrelse

Danmarks Vindmølleforening ledes af en bestyrelse med 7 medlemmer.
Valg til bestyrelsen sker hvert år på generalforsamlingen.

Danmarks Vindmølleforenings bestyrelse

Bestyrelsen består af (fra venstre) Michael Kristensen, Daniel Leuchtmann (suppleant), Hans Madsen, Per Bjerke Hansen, Mads Villadsen, Rune Schmidt, Kristian Jakobsen (formand). Suppleant Per Vølund fra fraværende.

Bestyrelsen tæller p.t. følgende medlemmer:

Formand Kristian Jakobsen
Kirkelygaard Allerup Bygade 52 5220 Odense SØ
Tlf. 6162 2932 / 6595 8992
Send e-mail
Næstformand Bent Stubkjær
Morsbøl Skolevej 33 7200 Grindsted
Tlf. 7532 2904
Send e-mail
Per Bjerke Hansen
Uhrevej 32 B, 7330 Brande
Tlf. 2028 4605
Send e-mail
Rune Schmidt

Lebymarksvej 4
5985 Søby
Tlf. 3583 6488 / 5382 4949
Send e-mail

Hans Madsen

Peter Damsvej 70
4180 Sorø
Tlf. 5545 6518
Send e-mail

Michael Kristensen
Gartnervænget 34, 8682 Hinnerup
Tlf. 2323 9280
Send e-mail
Mads Willadsen
Vendbjerg 31, 7700 Thisted
tlf. 4096 1254
Send e-mail
Suppleant Daniel Leuchtmann

Isværket, Havnen 66, 7620 Lemvig
Tlf. 4044 8368
Send e-mail

Suppleant Per Vølund

Jernaldermarken 67
4000 Rosikilde
Tlf. 5640 2252 / 4176 0054
Send e-mail

 

 

Årsberetning

Bestyrelsens beretning for 2017

 

Årsmøde

Bestyrelsen vælges af medlemmerne på generalforsamlingen i forbindelse med foreningens årsmøde.

Næste årsmøde