Etiske retningslinier for ansatte

At medlemmerne kan stole fuldstændigt på, at Danmarks Vindmølleforenings ansatte giver uvildig rådgivning og er uafhængige af økonomiske interesser i vindmøllebranchen er foreningens centrale værdigrundlag og dermed forudsætningen for dens eksistensberettigelse.

Vindmøllespecifik faglig vejledning på de fleste relevante områder - teknisk, økonomisk, juridisk, forsikringsmæssig osv. - kan vindmølleejere også købe hos private firmaer. Det særlige ved at få rådgivning og vejledning hos Danmarks Vindmølleforening er sikkerheden for gennemført uvildighed og uafhængighed.
Høj integritet er foreningens varemærke.

Ansatte i Danmarks Vindmølleforening skal derfor være uafhængige af økonomiske og andre interesser i vindmøllebranchen.

Ansatte kan dog have vindmølle(r) som personlig ejendom, når formålet er at producere vindenergi.
Speciel viden om de enkelte vindmøller erhvervet gennem arbejdet i foreningen må ikke anvendes til personlig vinding.

Hvis der i konkrete situationer kan opstå spørgsmål om fortolkning af ovenstående skal tvivlsspørgsmålet forelægges Danmarks Vindmølleforenings bestyrelse til afgørelse.

August 2004, Kristian Jakobsen, formand

 

Dobbelt formål

  • Oplysning om vindkraft

  • Varetage mølleejeres fælles interesser

Vedtægter

Hent foreningens vedtægter her.