Erfa-grupper

Mølleejere i Danmarks Vindmølleforening er samlet i erfagrupper med mølleejere med samme mølletype eller andre særlige fælles interesser.

Grupperne løser opgaver af fælles interesse.
Det kan f.eks. være erfaringsudveksling om samme mølletype eller relationerne til fabrikanten.

Alle mølleejere, som er medlem af DV, er automatisk medlem også af den/de relevante erfagruppe(r).

Kontaktpersoner i grupperne:

Bonus/Siemens-gruppen

Teknisk konsulent Poul Kr. S. Madsen
Tlf. 5122 2808
Send e-mail

Mølleejer Jens Anker Hansen
Tlf. 3253 7811
Send e-mail

Fjerritslevegnens Vindmølleforening
Jørgen Skaarup
Dragsbækvej 23 C 7700 Thisted
Tlf. 9791 0119

Husstandsmølle-gruppen

Konsulent Jørn Larsen
Tlf. 5443 1322
Send e-mail

Debatside for husstandsmøllegruppen

Nordex-gruppen

Teknisk konsulent Strange Skriver
Tlf. 2142 4670
Send e-mail

Mølleejer Thomas Iversen
Tlf. 2022 3844
Send e-mail

Micon-gruppen

Teknisk konsulent Steen N. Buss
Tlf. 3059 7949
Send e-mail

Mølleejer Niels Chr. Jensen
Tlf. 7532 3761
Send e-mail
Debatside for Micon-gruppen

Vestas-gruppen

Teknisk konsulent Steen Andersen
Tlf. 2049 1319
Send e-mail

Mølleejer Anker Nielsen
Tlf. 8685 9003
Send e-mail

Debatside for Vestas-erfa-gruppe

 

Møder i fabrikatgrupper

Medlemmerne mødes til fabrikatgruppemøder i forbindelse med foreningens årsmøde.

Læs mere her.

 

Informations- og erfadag for mølleejere

For medlemmer afholdes i efteråret en informations- og erfadag.

Se præsentationer fra dagen samt referater af erfagruppemøderne

Foreningen holder også en række temadage.

Se foreningens kommende temadage.

 
  Fabrikatgruppemøde i Danmarks Vindmølleforening