Danske Vindkraftværkers Fond

Fondens formål er at støtte udnyttelsen af vindkraft i Danmark. Fonden kan yde støtte til såvel private som foreninger samt til projekter støttet eller iværksat af Danmarks Vindmølleforening. Fondsbestyrelsen er den til enhver tid værende bestyrelse for Danmarks Vindmølleforening.

Fonden har i en række tilfælde støttet mølleejere, der gennem en pionerindsats eller på anden måde havde pådraget sig urimelige økonomiske omkostninger. Senest har fonden givet støttetilsagn til et projekt, som har til formål at specificere og beregne forurening fra både konventionelle og alternative energikilder.

Fondens midler er indkommet ved frivillige bidrag fra vindmølleforeningens medlemmer.

Primo 2009 var fondens egenkapital 314.000 kr.

Bidrag til fonden kan indsættes på fondens konto (reg. nr. 2205, kontonr. 6795 657 876) eller sendes på check til Danske Vindkraftværkers Fond, Ellemarksvej 47, Bygning 6, 8000 Århus C.

Ansøgninger om at komme i betragtning ved uddeling af fondens midler stiles til fondsbestyrelsen på foreningens adresse.

Fonden er oprettet i 1982. Dvs. før foreningen skiftede navn til Danmarks Vindmølleforening.
Derfor hedder fonden stadig Danske vindkraftværkers Fond.

Vedtægter

Hent fondes vedtægter her.