Vedtægter for Danske Vindkraftværkers Fond

§ 1

Fondens navn er Danske Vindkraftværkers Fond.

§ 2

Fondens formål er at støtte udnyttelsen af vindkraft i Danmark

§ 3

Fondens midler tilvejebringes gennem gaver.

§ 4

Fonden kan yde støtte til såvel private som foreninger samt til projekter støttet eller iværksat af Danmarks Vindmølleforening

§ 5

Fondsbestyrelsen er den til enhver tid værende bestyrelse for Danmarks Vindmølleforening

§ 6

Under punktet "aflæggelse af regnskab" redegøres der hvert år på Danmarks Vindmølleforenings generalforsamling for fondsbestyrelsens dispositioner.

§ 7

I tilfælde af opløsning af Danmarks Vindmølleforening anvendes fondens midler til forskning i vindkraft.

§ 8

Ændring af disse vedtægter kan ske på Danmarks Vindmølleforenings generalforsamling efter samme regler som ændring af Danmarks Vindmølleforenings vedtægter.

§ 9

Vedtaget på generalforsamlingen på Askov Højskole, lørdag d. 20. marts 1982