Information, forhandling og rådgivning

Forhandling

Foreningen forhandler på mølleejernes vegne på en lang række områder.

Afregningen for den elektricitet, vindmøllerne producerer, er et af de spørgsmål foreningen til stadighed følger nøje.
Også overfor vindmøllefabrikanterne repræsenterer foreningen mølleejernes interesser.
Mere end 80 % af vindkraftkapaciteten i Danmark ejes af foreningens medlemmer. Så der er vægt bag ordene.

Rådgivning

Foreningen rådgiver også om den praktiske udnyttelse af vindenergi i Danmark.
Som medlem af foreningen kan du få uvildig vejledning af foreningens ansatte og konsulenter, der alle har mange års erfaring med vindkraft.

Information

Bred information er afgørende for accepten af vindkraft blandt befolkningen og politikere.
Foreningens hjemmeside, faktablade, medlemsbladet Naturlig Energi og løbende publikationer er de steder, vi sagligt og sobert informerer om vindkraft.

 

 

Uvildige konsulenter

Danmarks Vindmølleforenings konsulenter er helt uafhængige af vindmøllefirmaer og møllesælgere.
Derfor kan du altid regne med at få et uvildigt beslutningsgrundlag fra foreningens konsulenter.

Se også "Etiske retningslinier for ansatte i Danmarks Vindmølleforening".

Erfaring

De enkelte medarbejdere i Danmarks Vindmølleforening har mange års erfaring i specifikke vindkraftrelevante områder. Det kan være alt fra detaljer i vindmøllelovgivningen til tekniske, økonomiske og forsikringsmæssige spørgsmål.
I fællesskab kan medarbejderstaben således give medlemmerne landets mest kompetente og grundige rådgivning – både i bredden og dybden.

  Danmarks Vindmølleforenings tekniske konsulenter giver dig gode råd