Formål

Danmarks Vindmølleforening har et dobbelt formål:

  • At oplyse om vindenergiens muligheder som en ren, miljøvenlig energikilde.

  • At varetage mølleejeres fælles interesser overfor myndigheder, elselskaber, politiske beslutningstagere og andre energipolitiske aktører.

Danmarks Vindmølleforening arbejder for, at eksisterende vindmøller får acceptable vilkår i fremtiden, og at der fremover vil være rimelige betingelser for etablering af nye møller både på landjorden og på havet.

Disse vilkår er i sidste instans politisk bestemt. Jo flere medlemmer foreningen har, desto bedre kan vindmøllefolks stemme blive hørt, når de energipolitiske beslutninger skal træffes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobbelt formål

  • Oplysning om vindkraft

  • Varetage mølleejeres fælles interesser

Vedtægter

Hent foreningens vedtægter her.