Foreningen for vindkraftinteresserede

Danmarks Vindmølleforening er foreningen for vindkraftinteresserede i Danmark.

Medlemmerne er vindmølleejere – ejere af en eller flere vindmøller og ejere af andele i møllelav - og alle andre, der interesserer sig for vindenergi. Herunder personer og virksomheder, der har interesser i vindkraft.

Foreningen blev dannet i 1978 for at løse de første mølleejeres fælles problemer i forhold til myndigheder, elselskaber og vindmølleproducenter.

I dag er det stadig i Danmarks Vindmølleforening, vindmøllefolk samles.

2016 havde foreningen ca. 3.700 medlemmer.

Møllelavenes medlemskab betyder, at foreningen repræsenterer ca. 32.000 vindmølleejere og andre vindkraftinteresserede.

4 ud af 5 mølleejere er medlem af foreningen, der således repræsenterer over 3.800 møller svarende til over 3.800 MW installeret effekt.

 

Læs mere

Læs mere om Danmarks Vindmølleforening

Læs mere om Danmarks Vindmølleforening

 

Årsberetning

Læs bestyrelsens beretning, hvor der gøres status for vindkraften og foreningens arbejde i årets løb.

Bestyrelsens beretning for 2015

Konsulenter
Tekniske konsulenter