Samarbejdspartnere

Internationalt samarbejde

Danmarks Vindmølleforening er som verdens største vindkraftorganisation med i internationalt samarbejde om vindenergi gennem medlemskab af WindEurope (tidligere EWEA, European Wind Energy Association).

Ikke mindst EUs politik på vindenergiområdet har i dag direkte betydning for mølleejere i Danmark.

Dansk samarbejde

Danmarks Vindmølleforening holder tæt kontakt til de for vindkraften relevante styrelser og afdelinger i Miljø- og Fødevareministeriet og i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

I Miljøministeriet er det Naturstyrelsen, der har at gøre med planlægningen for vindmøller på land, og Miljøstyrelsen, hvor det er støjregler og arbejdet for nedbringelse af luftforureningen, der har direkte betydning for vilkårene for vindkraft.

På Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets område er det Energistyrelsen, der er den centrale samarbejdspartner.

Desuden Energinet.dk, der er en selvstændig offentlig virksomhed under ministeriet.
Danmarks Vindmølleforenings direktør Asbjørn Bjerre er af ministeren udpeget som medlem af Energinet.dks rådgivende Interessentforum.
Hos Energinet.dk er det ikke mindst "De fire VE-ordninger", der er en central samarbejdspartner. De informerer om og administrerer VE-lovens køberetsodning, garantiordning, grøn ordning og værditabsordning.

Danmarks Vindmølleforening samarbejder med organisationerne i energibranchen, men også med en række andre organsiationer, hvor der er fælles interesse og berøringsflader på delområder.
Det er bl.a.:

Samarbejde med landboforeninger

Danmarks Vindmølleforening samarbejder med en række lokale landboforeninger om rådgivning og bistand til lodsejere og andre lokale initiativtagere, der undersøger og evt. gennemfører opstilling af nye vindmøller.

Med nogle af disse landboforeninger er etableret helt konkrete samarbejdsaftaler om rådgivning og konsulenthjælp til medlemmerne.

Et eksempel på en sådan er aftalen med Patriotisk Selskab, landboforeningen, der primært har de større jordbrugsvirksomheder som medlem. Se produktblad.

Et andet eksempel er samarbejdsaftalen med Landbo Syd. Se samarbejdsaftale.

Der er indgået aftaler om samarbejde med en række andre landboforeninger. Spørg Danmarks vindmølleforening eller din landboforening.