Mini- og husstandsmøller

Husstandsmøllen giver mulighed for, at den enkelte familie selv kan producere forureningsfri el.

Interessen for mini- og husstandsmøller er vokset markant de senere år, ikke mindst efter lovændringen, så måleren på de mindste møller kan løbe baglæns.

Bor man i det åbne land med gode vindforhold og et vist elforbrug kan en mini- og husstandsmølle være en god investering.

Der har desværre været en del eksempler på, at produktionen fra møllerne ikke har levet op til producentens forventninger. Der er derfor god grund til at se sig godt for, inden man investerer i en mini- eller husstandsmølle.

Afregning

Strøm fra husstandsmøller afregnes netto, timebaseret og kun hvis man har fået tilsagn. Strømmen afregnes til markedspris, men de første 12 år gives følgende afregning:

  • Møller nettilsluttet i 2016 afregnes med 2,12 kr./kWh for møller på op til 10 kW og 1,32 kr./kWh år for møller op til 25 kW.

  • Møller nettilsluttet i 2017 afregnes med hhv. 174 og 117 øre/kWh.

  • Møller nettilsluttet i 2018 afregnes med hhv. 136 og 96 øre/kWh.

  • Møller nettilsluttet i 2019 afregnes med hhv. 98 og 78 øre/kWh.

  • Møller nettilsluttet i 2020 eller herefter afregnes med 60 øre/kWh i 12 år.

Der er for perioden 2016 -2019 afsat en årligt tilskudspulje på 1 MW.

Der skal søges tilsagn inden etablering

Som kommende husstandsmølleejer skal man have fået tilsagn om mulighed for pristillæg fra Energinet.dk INDEN man går i gang med sit mølleprojekt.

Man kan godt gå i gang med forberedelserne til at rejse en husstandsvindmølle, f.eks. indhentning af tilladelser fra kommune til opstilling af møllen uden at miste muligheden for at få tilsagn fra Enerignet.dk. Man kan også godt underskrive en købsaftale med en mølleforhandler, hvis det fremgår af denne købsaftale, at købet er betinget af tilsagn fra Energinet.dk om mulighed for pristillæg til møllen.

Læs mere om husstandsmøller på Energinet.dks hjemmeside

Temadag om husstandsmøller

Hvert efterår sætter Danmarks Vindmølleforening fokus på husstandsmøller med en særlig temadag.

Se dato og program for næste temadag om husstandsmøller her.

Rådgivning om husstandsmøller

Hos Danmarks Vindmølleforenings konsulenter kan du få rådgivning om husstandssmøller:

Se kontaktdata på alle medarbejdere

 

Fabrikanter

Oversigt over fabrikanter kan ses i Energistyrelsens godkendelsesordning.

Afregning

Regler for afregning af strøm fra husstandsmøller, Energistyrelsen

Sådan vil nye regler virke
for husstandsmøller, artikel af Jørn Larsen og Kirsten Cato Jensen i Naturlig Energi, april 2013

Moms

SKAT ændrerigen momsregler for husstandsmøller, så ejere kan lade sig momsregistrere

Skat

Beskatning af eget elforbrug fra husstansdmølle kun i forhold til faktisk elpris

Lov-guide

Notat fra Naturstyrelsen, der giver et overblik over de lovkrav, der gælder for husstandsmøller.

Vejledningsnotatet om planlovens regler for opstilling af husstandsmøller.

Flere fakta

Regler for afregning, tilladelser mm er beskrevet i faktablad P10: Mini- og husstandsmøller.

Konsulenter

 

Temadage

Se dato og program for næste temadag om husstandsmøller her.

Se præsentationer fra temadagen om husstandsmøller 18. september 2015 i Fredericia

 

Erfaringsudvekling

Medlemmer af Danmarks Vindmølleforening har mulighed for at udveksle erfaringer i husstandsmøllegruppen. Gruppen mødes til årsmøde, en årlig temadag samt på debatsiden.

 

Artikler

Medlemsmagasinet Naturlig Energi havde i februar 2012 et tema om mini- og husstandsmøller.

Se nogle af artiklerne

Læs mere om Naturlig Energi