Afstandskrav

En mølle må ikke opstilles nærmere nabobeboelse end 4 gange møllens totalhøjde. Totalhøjden måles fra jorden til vingespids.

En mølle på 125 m skal altså stå mindst 500 meter fra nærmeste nabo.

Herudover findes en støjgrænse.

Afstand til veje og jernbaner

Afstanden til overordnede veje og jernbaner skal være minimum 1 x totalhøjden.

 

 

Flere fakta

Faktablad P2 Planlægning for vindmøller

Rapporten "Vindmøllers afstande til overordnede veje og jernbaner"

vindinfo.dk, statslig portal om vindmøller