Værditab

Som nabo har du ifølge VE-loven mulighed for at søge om erstatning, hvis vindmøllerne betyder, at værdien af din ejendom falder.

I de hidtidige afgørelser har der kun i under halvdelen af sagerne skønnet værditab for naboer - og kun beskedne beløb. Kun meget få boliger i afstande over 4,5 km har fået tilkendt erstatning.

Læs mere om værditabsordningen her.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Husejere kompenseres for værditab fra vindmøller

Analyse af vindmøllers påvirkning på priser på beboelsesejendomme, Energistyrelsen, marts 2016

Statistik over værditab

Artikel af Henrik Skotte, politisk/økonomisk konsulent i Danmarks Vindmølleforening,
juni 2014

 

Udendenlandske undersøgelser af værditab

Amerikansk undersøgelse afkræfter værditab for nabohuse

Ingen dokumentation for værditab ved vindmølleopstilling, svensk undersøgelse

 

Ikke sværere at sælge huset

Vindmøller har ikke negativ betydning for salg af nabohuse, "Analyse over prisudvikling og liggetid vedrørende salg af naboejendomme til store vindmøller", VidenOmVind, februar 2015

Naboskab til vindmøller gør det ikke sværere at sælge hus, pilotundersøgelse, VidenOmVind, august 2012

 
Taber mit hus i værdi med en vindmølle som nabo? Bliv medejer af et vindmøllelav