Beregning af standard vindmølleabonnement

En overvejende del af de omkostninger, energiselskaberne tidligere har opkrævet via abonnementsbetalingen som anslåede omkostninger, skal nu faktureres på udførelsestidspunktet som dokumenterede omkostninger.

I den forbindelse har Dansk Energi udarbejdet en model til beregning af det fremtidige vindmølleabonnement samt en vejledning til beregning af vindmølleabonnementet som bl.a. indeholder oplysninger om hvilke omkostningselementer, der må indregnes i vindmølleabonnementet.

Det anbefales derfor vindmølleejere at være opmærksomne på, om der sker ændringer i vindmølleabonnementet fra kalenderåret 2011.

Vejledning til model til beregning af standard vindmølleabonnement, Dansk Energi

Model til beregning af standard vindmølleabonnement, excel-ark, Dansk Energi

Vindmøllebekendtgørelsen (abonnementsbetaling er beskrevet i § 8 stk. 2 og 5)

 

Fejl i din opkrævning?

Danmarks Vindmølleforening følger til stadighed udviklingen vedr. opkrævning af vindmølleabonnementet, hvorfor du opfordres til at kontakte konsulent Jørn Larsen (tlf. 5443 1322 eller e-mail jl@dkvind.dk), hvis du opdager fejl i opkrævningerne.