Beregningsark til kontrol af produktion

Vindmøllernes produktion svinger meget fra måned til måned alt efter hvor meget eller lidt det blæser.

I Danmarks Vindmølleforenings medlemsblad Naturlig Energi kan du måned for måned følge vindens energiindhold, som opgøres på baggrund af produktionen fra ca. 1.000 danske vindmøller. Månedsindekset opgøres både som et regionalt og et landsdækkende indeks. Ved hjælp af månedsindekset kan du kontrollerer om din vindmølle producerer som forventet.

I regnearket ”Kontrol af vindmøllens produktion” kan du udfylde de gule felter som beskrevet i rubrikhenvisningerne.

Som resultat får du produktionen omregnet til en normal vindmåned i kWh samt differencen mellem den forventede og den realiserede produktion. Er differencen negativ, producerer møllen ikke som forventet. Er afvigelsen stor (over en længere periode), så møllens produktionen ikke lever op til det lovede, må man rette henvendelse til sælger af møllen.

Hent excel-regneark til kontrol af vindmøllens produktion

Få et gratis råd

Medlemmer af Danmarks Vindmølleforening kan gratis søge råd hos foreningens konsulenter. Kun ved deltagelse i møder, tekniske eftersyn og vurderinger eller udarbejdelse af økonomiberegninger m.v. afregnes dette. For medlemmer til særligt lave priser.

Konsulenter