Standardvedtægter for vindmøllelav

Danmarks Vindmølleforenings standardvedtægter er udarbejdet som en vejledning for personer, som ønsker at oprette et fællesmøllelav som interessentskab.

Vedtægterne er beregnet på direkte anvendelse ved at man udfylder de tomme huller i vedtægterne eksempelvis vedtægter for Vindblæs Vindmøllelav I/S, og så fremdeles.

Standardvedtægterne er vurderet af Finanstilsynet i forbindelse med VE-lovens bestemmelse om udbudsmaterialet er omfattet af prospektpligt jævnfør ”Værdipapirhandelsloven” Finanstilsynet har vurderet, at ved brug af standardvedtægterne, er man ikke omfattet af prospektreglerne, med henvisning til vedtægternes §§ 8 og 11, at handel med andel er stærkt begrænset omsættelige og således ikke vil blive handelet på kapitalmarked i bred forstand.

Vedtægterne er senest revideret den 4. februar 2013.

Hvis jorden til mølleanlægget ikke ejes af møllelavet, benyttes tillige deklarationen. Her tinglyses deklarationen på ejendommen, der ejer jorden. Dette vurderes til at være den letteste og billigste løsning ved placering af mølle på anden mands jord. Herfor betales normalt en engangserstatning til ejeren af jorden.

Ud over vedtægterne skal der udfærdiges og underskrives et stiftelsesdokument for møllelavet. Det kan ligeledes være hensigtsmæssigt at have et stykke papir underskrevet af inter­essenterne, der giver bestyrelsen eller andre bemyndigelse til at foretage de nødvendige dispositioner i forbindelse med etablering af mølleanlægget.

En tilmeldingsblanket til I/S'et, hvor pris pr. andel fremgår, vil normalt også være til stor hjælp under stiftelsen.
Prisen for køb af andele indbetales kontant i forbindelse med bindende tegning af andele. Interessentskabet etableres som gældfrit lav for at eliminerer den solidariske hæftelse.

I vedtægterne lægges op til, at alle afstemninger foretages pr. andel. Hvis det ønskes kan vedtægterne ændres til ved afstemninger har hver interessent en stemme.

Danmarks Vindmølleforening ønsker dig held og lykke med det forestående arbejde.

Hent standardvedtægter

 

Spørgsmål?

Spørgsmål til standarder, skabeloner og beregningsark kan rettes til konsulent Jørn Larsen tlf. 5443 1322 eller e-mail jl@dkvind.dk.