Indpasning i elsystemet

Det blæser ikke altid.

Det er et velkendt vilkår for udnyttelsen af vindenergi. I Danmark har vi nu mange års erfaring med afbalancering af store mængder vindkraft i elsystemet. Teknisk er det en krævende, men absolut mulig opgave.

Det systemansvarlige selskab Energinet.dk har beregnet, at vi allerede nu kan håndtere mindst 50% el fra vindkraft i elsystemet. Vi kan indpasse en endnu større andel af vindkraft i vores energisystem. Det er et spørgsmål om markedsrammer og reguleringsmuligheder.

Se mytedræber

Forærer vi vindmøllestrømmen til udlandet?

 

Se små videoer om bl.a. indpasning af vindmøllestrøm

Små videoer om bl.a. indpasning af vindmøllestrøm

 

 

 

 

Læs mere

”Vindintegration i Danmark. Vindens værdi – og tiltag for sikre den”, Ea Energianalyse, november 2014

Artikel af Søren Dupont Kristensen, Markedsdirektør for el i Energinet.dk, i Naturlig Energi, september 2014: VE-indpasning: Den grønne omstilling
udfordrer elmarkedet

Temaartikler om indpasning af vindmøllestrøm i Naturlig Energi, januar/februar 2014

Bedre integration af vind, Ea Energianalyse og Risø DTU, juni 2009

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark, Energinet.dk, 2009

Graf over elproduktion i forhold til forbrug time for time

What is the fast track to future energy systems with lower CO2 emissions?, DTU, maj 2009

50 pct. vind-elektricitet i Danmark - en teknisk-økonomisk analyse, EA-Energianalyse, juni 2007

Eloverløbsrapporten, Energistyrelsen okt. 2001, rapport fra arbejdsgruppen om kraftvarme- og VE-elektricitet

Bilag til eloverløbsrapporten

Faktablad T3: Indpasning af vindkraft i el-systemet

Faktablad T7: Import og eksport af vindmøllestrøm

 

Vindkraftens værdi

Læs mere om Danmarks Vindmølleforenings arbejde for at sikre

  • bedre afregning til mølleejerne og

  • vindkraften større værdi for samfundet?

Vindkraftens værdi

Smart Grid

SmartGrid: Intelligent elsystem på markedsvilkår, Energistyrelsen, 2010

 
 

Elbiler

Hvad sker der i Danmark og internationalt på området, herunder standardisering, Energistyrelsen

Elbiler.dk - et uafhængigt site om elbiler

Dansk Elbil Alliance

 
 

Bornholmsk fuldskala demonstration af EcoGrid

Fremtidens energisystem testes på Bornholm
Energinet.dk har besluttet at gennemføre en fuldskala demonstration af fremtidens elsystem på Bornholm. Læs mere på siderne herunder.

Energistyrelsen
Østkraft
Energinet.dk