Teknik og drift af vindmøller

Ingen andre maskiner, vi kender fra vores dagligdag, er så vedvarende og vekslende belastet som en vindmølle.

Vinger og hovedaksel foretager omkring 200 millioner omdrejninger i møllens levetid. En personbil er slidt ned, når den har kørt det samme antal timer, som en vindmølle har kørt på lidt over et halvt år.

En moderne vindmølle er konstrueret, så den kan producere elektricitet i mindst 20 år. Men det kræver vedligeholdelse og regelmæssig service.

Læs mere i menuerne til venstre og få uddybning i faktabladene til højre.

 

Fabrikatgrupper og konsulenter

Se kontaktpersoner fabrikatgrupperne eller kontakt Danmarks Vindmølleforenings tekniske konsulenter.

Regionale møder om teknik og økonomi

Se her, hvornår vi holder regionale møder om teknik og økonomi i nærheden af dig.

Erfa- og informationsmøde for mølleejere

Information og erfaringsudveksling for medlemmer - se program for mødet her.


Fakta om vindenergi

T1 Sådan fungerer en vindmølle

Opbygningen af en moderne vindmølle.

05/2013


T2 Drift og vedligeholdelse af vindmøller

Driftspålidelighed og driftsøkonomi. Service og vedligeholdelse.

01/2012


T3 Indpasning af vindkraft i el-systemet

Hvordan integreres elproduktion med vindmøller i elforsyningssystemet?
Samspil med den øvrige elproduktion og handel med udlandet.
Planlægning for en stigende andel af vindkraft.

05/2015


T4 Vindmøllers livscyklus

Hvor lang tid tager det for en vindmølle at producere den energi, der anvendes til dens fremstilling, opstilling, vedligeholdelse, nedtagning og bortskaffelse?
Livscyklusvurdering og miljøregnskab for vindmøller sammenlignet med andre elproduktionsteknologier.

05/2014


T5 Forsikring af vindmøller

Gennemgang af forsikringselskaber, -typer og dækningsomfang.

01/2012


T6 Service på vindmøller

Gennemgang af serviceordninger.

6/2013


T7 Import og eksport af vindmøllestrøm

Hvor ender vindmøllestrømmen?

06/2015