Kommunalpolitikere skræmt af vindmøllemodstandere

Stine Leth-Nissen Nyheder

Hvis Holsted Energipark med solceller og vindmøller var blevet realitetsbehandlet, ville den ligge som nabo til motorvejen, biogasanlæg og et stort slagteri. Og store højspændingsledninger. Foto: Best Energy

Vejen Kommune sagde nej til at undersøge et projekt, der ville betyde opførelse af vindmøller ved motorvej, biogasanlæg, slagteri og store højspændingsledninger. Vi må have en aftale mellem regeringen og KL, siger direktør Bent Stubkjær fra Best Energy

For fire år siden opgav Vejen Kommune at udlægge områder til vindmøller. Det skete efter en omfattende høringsproces. Til sidst besluttede kommunen at opgive at udarbejde en overordnet vindmølleplan for hele kommunen.

I stedet vedtog kommunen et administrationsgrundlag, hvorefter eventuelle fremtidige ansøgninger skulle individuelt behandles.

Borgmester krævede større afstand

Efter en lang høringsproces sagde borgmester Egon Fræhr dengang til JyskeVestkysten: ”Den nuværende lovgivning giver ikke mulighed for at imødekomme borgerne ved at indarbejde dobbeltafstand – derfor indstiller jeg til byrådet, at vi ikke fortsætter med vindmølleplanen.”

Og dermed var det åbenbart slut med vindmøller i Vejen Kommune. Alle planer var afvist.

Lige til Bent Stubkjær, direktør i Best Energy, der udvikler sol- og vindparker, kom forbi med et projekt i et område ved Holsted i Vejen Kommune. Energiparken, der skulle bestå af solceller og fire vindmøller, var tænkt placeret i et område, lige ved motorvejen til Esbjerg, tæt på biogasanlæg og et stort slagteri.

Lokal forankring

Inden projektet blev indsendt til kommunen, lovede Bent Stubkjær lokale foreninger, at der ville blive oprettet en lokal fond med en kapital på  2 mill. kr., som fonden ydermere kunne investere i andele til kostpris, hvilket ville give fonden mulighed for at støtte lokale aktiviteter i møllernes levetid.

Og desuden viste han, at han havde lyttet til kritikken ved gennem opkøb af ejendomme at have øget afstanden til såvel  naboboliger i det åbne land samt til Holsted By..

Afvisning af politiske grunde

I februar i år kom der så en fuldstændig afvisning fra Vejen Kommune, hvor Økonomiudvalget indstillede til byrådet, at projektet skulle afvises, og byrådet vedtog med et snævert flertal at afvise projektet med den begrundelse, at der ikke var politisk vilje til at se nærmere på projektet.

Det skete på trods af, at administrationen skrev, at projektet opfyldte alle kommunens kriterier og desuden var i tråd med kommunens klimastrategi.

Overopfyldte kravene

”Vi undrer os stadig over, hvordan Vejen Kommune kan have et administrationsgrundlag, der er overholdt til punkt og prikke, og så afvise at viderebehandle projektet,” siger Bent Stubkjær, der mener, at Holsted Energipark nærmest overopfyldte det administrative grundlag.

Best Energy havde øgets afstanden til nærmeste nabo fra den  lovbefalede grænse på 600 meter til over 800 meter, og det var i i forhold til en nabo der bor på modsatte side af motorvejen. Desuden tilbød Best Energy, at opkøbe beboelsesejendomme indenfor 1.200 meter – eneste krav inden en eventuel overtagelse af boligen var, at folk skulle bo i området i tre måneder

Få modstandere dominerer

Men projektet fik ikke nogen mulighed for at gennemgå en egentlig planlægningsproces.

”Modstanderne har klart gjort politikerne nervøse,” mener Bent Stubkjær. ”I virkeligheden er der måske en halv snes vindmøllemodstandere, der går igen, og af dem er det kun 2-3, der bor inden for 1500 meter fra de planlagte vindmøller.”

”Jeg synes, det her er sørgeligt. Kommunen vil end ikke fortsætte undersøgelserne, selv om vi opfylder alle krav. Det mindste var dog at gennemføre VVM og miljø-undersøgelserne som en del af planlægningen.”

Meget teknisk

Holsted Energipark ville, hvis den blev opført, ligge i et område ved motorvejen med biogasanlæg og stort Danish Crown-slagteri som naboer og desuden 400 kV-højspændingsledninger.

Det er ifølge Bent Stubkjær et ”meget teknisk præget” område.

Best Energy har betalt Jysk Analyse for at gennemføre en undersøgelse i Vejen Kommune, hvor over 60 procent mente, at kommunen burde arbejde videre med projektet, mens kun 16 procent mente, at planerne skulle droppes.

”Politikerne afspejler ikke den generelle holdning i kommunen. Venstres gruppeformand i kommunalbestyrelsen sagde offentligt nej til projektet, før han overhovedet vidste noget om det,” fortæller Bent Stubkjær, der savner en reel dialog og en debat om de eventuelle gener for naboer.

”Vi ser en modvilje også i andre dele af landet, måske bortset fra det nordjyske. Flere har som Vejen Kommune bestemt, at de bare ikke vil have vindmøller, og der er ingen politisk vilje til at gå videre med projekter,” anfører Bent Stubkjær. ”Regeringen er nødt til at lave en aftale med KL, hvor man forpligter sig til at gennemføre det, som et enigt Folketing har besluttet. Vi skal have mange møller op, for i 2030 skal al strøm komme fra vedvarende energi, og det kan vi ikke opfylde, hvis ikke der også stilles flere landvindmøller op..”

Bent Stubkjær argumenterer også for, at billedet af generne er voldsomt overdrevet:

”F.eks. taler man meget om den lavfrekvente støj, men et faktum er, at den lavfrekventestøj fra de planlagte møller kun udgør op til 25% af det tilladte. Vi ønsker, at politikerne sætter sig ind i detaljerne og diskuterer dem reelt.”

”Som det er nu, virker det, som om mange politikere helt automatisk er imod, bare de hører ordet vindmøller!”

De afviste vindmølleprojekter i Vejen Kommune placerer den som en af de mindst ambitiøse kommuner. Der er ikke siden år 2000 opstillet en vindmølle i kommunen på over 1 MW.