323 MW vindmøller forventes klar til at konkurrere i udbud

Jens Peter Hansen Nyheder

Energistyrelsen har offentliggjort de endelige udbudsbetingelser for Danmarks første teknologineutrale udbud af vedvarende energi. Vindmøller på land, kystnære havmøller og solceller skal konkurrere om, hvilke(n) teknologi, der kan producere den billigste strøm til danskerne. Budfristen er 26. november, og i starten af december offentliggøres vinderne af udbuddet.

Danmarks Vindmølleforenings løbende opfølgning på kommunernes planlægning og tildelinger af lokalplaner viser, at en række projekter med en samlet kapacitet på 323 MW fordelt på 90 møller allerede har en godkendt lokalplan og kan dermed deltage i udbuddet.

”Meget tyder på, at forudsætningerne for et udbud med effektiv konkurrence er til stede. Vi har mange projekter, der er mange aktører, og der er en fornuftig blanding af små og store projekter. Endelig er der langt flere projekter, end der er afsat penge til. Det lover godt for konkurrencen i Danmarks første teknologineutrale udbud for vedvarende energi, selvom det naturligvis ikke er sikkert, at alle projekter vælger at byde i dette års udbud. Nogle vil givetvis vente til næste år, hvor puljen er noget større” siger Christian Kjær, direktør i Danmarks Vindmølleforening.

Herudover kommer formodentlig et antal ansøgninger om solenergianlæg, som ikke alle er omfattet af kravet om en godkendt lokalplan. Der kan således forventes hård konkurrence om puljen, der er relativt beskeden i forhold til interessen for at bidrage til den grønne omstilling.

”Danmarks Vindmølleforenings opgørelse viser, at kommunernes planlægning for landvindmøller fortsætter, og at der stadig er bred opbakning til vindkraft i kommunerne og ude i lokalsamfundene trods forlydender om det modsatte. Kommunerne har godkendt planer for 90 landmøller. Hvis de realiseres, øges antallet af møller med 2 pct. mens produktionen af strøm stiger med over 10 pct. Den meget markante stigning i produktiviteten for landvindmøller igennem de seneste år afspejles med andre ord tydeligt i den forventede produktion fra projekterne,” fortsætter Christian Kjær.

Hvis hele den samlede kapacitet af vindmøller i projekterne bliver realiseret, vil den årlige energiproduktion udgøre omkring 1 TWh eller knap 4 pct. af den årlige danske elproduktion. Projekterne omfatter i alt 90 vindmøller og ville øge elproduktionen på landvindmøller med omkring 11 pct,. Der er i dag omkring 4.300 vindmøller på land. De producerede sidste år 9,6 TWh svarende til en tredjedel af den samlede danske elproduktion på 28 TWh.

Udbudsrunden er resultatet af en aftale fra 2017 mellem Regeringen og Dansk Folkeparti om afholdelse af to teknologineutrale udbud for sol og vind i år og næste år. I 2018 udbudsrunden er der afsat 254 mio. kr. over 20 år. Der konkurreres om et tillæg til markedsprisen på el. De projekter, der byder lavest, vinder retten til tillægget. Der tilføjes projekter, indtil puljen er opbrugt. For vindmøllerne er det et krav, at projekterne er vedtaget af kommunalbestyrelsen i den kommune, de skal opføres i form af en godkendt lokalplan. Det krav gælder ikke alle solcelleprojekterne.

De nye projekter kan forventes at medføre nedtagning af en gruppe ældre vindmøller. Prototype-projekter og forsøgsmøller deltager ikke i udbuddet.

Læs også...