Høringssvar til Analyseforudsætninger til Energinet 2018

Landvind kan udbygges mere

Søren Klinge Høringssvar

Danmarks Vindmølleforening har sammen med Vindmølleindustrien kommenteret det forslag til forudsætninger for fremtidens energiplan, som Energistyrelsen har udsendt. Her fortæller de om forudsætningerne for fremtidens udvikling, på land og på vand. Og ifølge de to organisationer har Energistyrelsen blandt andet fastlagt et potentiale for udbygning, som er lavere end de mellem 6,8 og 8,5 GW, som  styrelsens egne beregninger af frentidens mulige udbygning kalder på.  Danmarks Vindmølleforening har sammen med Vindmølleindustrien indsendt et høringssvar til Energistyrelsen. Her kritiserer de blandt andet nogle af de forudsætninger for fremtidens opbygning af på land, som styrelsen lægger frem i sine forudsætninger. “Vi finder det problematisk, at en landvindkapacitet på omkring 5 GW i udkast til analyseforudsætninger præsenteres som om mulig udbygning, med henvisning …