Høringssvar: Vigtigt at kunne samarbejde i Europa

Stine Leth-Nissen Høringssvar

Danmarks Vindmølleforening opfordrer til at organisere reguleringen af Energinet med mindst muligt bureaukrati og hensyntagen til samarbejdet med f.eks. de øvrige nordiske lande I et høringssvar stiller Danmarks Vindmølleforening spørgsmålstegn ved, at en ændring af organiseringen skal fastholde det gode samarbejde med aktørerne i elmarkedet og den internationale og europæiske sammenhæng, som virksomheden indgår i. Det er naturligt, at opgaver som gasdistribution og gaslagrene organiseres som selvstændige datterselskaber, men derudover bør unødvendige selskabsdannelser undgås medmindre saglige hensyn taler for dette. Foreningen skriver blandt andet: ”Oprettelsen af en lang række datterselskaber med egne selvstændige bestyrelser og direktion i en offentlig virksomhed med samlet under 1.500 medarbejdere vil ikke bidrage til en formindskelse af administration og bureaukrati i den offentlige sektor.” Danmarks …

Landvind kan udbygges mere

Søren Klinge Høringssvar

Danmarks Vindmølleforening har sammen med Vindmølleindustrien kommenteret det forslag til forudsætninger for fremtidens energiplan, som Energistyrelsen har udsendt. Her fortæller de om forudsætningerne for fremtidens udvikling, på land og på vand. Og ifølge de to organisationer har Energistyrelsen blandt andet fastlagt et potentiale for udbygning, som er lavere end de mellem 6,8 og 8,5 GW, som  styrelsens egne beregninger af frentidens mulige udbygning kalder på.  Danmarks Vindmølleforening har sammen med Vindmølleindustrien indsendt et høringssvar til Energistyrelsen. Her kritiserer de blandt andet nogle af de forudsætninger for fremtidens opbygning af på land, som styrelsen lægger frem i sine forudsætninger. “Vi finder det problematisk, at en landvindkapacitet på omkring 5 GW i udkast til analyseforudsætninger præsenteres som om mulig udbygning, med henvisning …