En femtedel af energien – verden over

Stine Leth-Nissen Nyheder

Det kniber med at skaffe energi nok, og når det er opgangstider, buldrer forbruget derudad. Men der er håb forude. De nyeste undersøgelser viser, at vindenergien allerede omkring år 2030 vil levere mindst 20 procent af vores elektricitetsbehov. Stor vækst Og blot i perioden fra 2018-25 vokser den vedvarende energi med næsten 5 procent, skriver International Renewable Energy Agency (IRENA). Tilsammen vil vedvarende energi give os helt op til 36 procent af energibehovet, og vinden alene vil altså give 20 procent af elektriciteten. Global Wind Energy Council, GWEC, anslår, at vi i 2020 vil have en anslået installeret, global vindkapacitet på 792GW. Det er en fremgang fra 497GW i 2016. Med andre ord lægges der hele 72 GW til om …

Vindmølleindustrien og Danmarks Vindmølleforening drøfter sammenlægning i nyt sektorfællesskab

Stine Leth-Nissen Nyheder

Målet er at etablere ny, fælles forening for hele vindsektoren Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien har sat en proces i gang med henblik på at drøfte etableringen af en mulig fælles forening, der skal repræsentere hele vindsektoren.Målet med drøftelserne er at styrke vindens stemme yderligere ved at etablere et naturligt samlingspunkt for alle med en interesse i at fremme vindenergi. Drøftelserne sigter mod, at Danmarks Vindmølleforening med sine godt 2.900 medlemmer går sammen med Vindmølleindustriens godt 200 medlemmer, og at der med udgangspunkt heri skabes et nyt sektorfællesskab for hele vindsektoren.”En sammenlægning vil være til gavn for medlemmerne i begge de nuværende foreninger, der får et markant sektorfællesskab, der er til stede i hele Danmark. Det vil give vindsagen en stærkere …

En meget diskret bekendtgørelse

Stine Leth-Nissen Nyheder

Ny bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed uden reelt indhold er trådt i kraft inden jul. Den viser endnu en gang, at ydelser til sikring forsyningssikkerheden kun skal købes efter behov Lige inden jul trådte en ny bekendtgørelse i kraft, som regulerer hvordan Energinet skal varetage forsyningssikkerheden i det danske elsystem. Bekendtgørelsen er udstedt på baggrund af den nye elforsyningslov- Den blev vedtaget i sommer under megen debat, da Energi-, Forsynings- og Klimaminister Lars Christian Lilleholt som noget nyt i loven foreslog at indføre udbudspligt for at garantere forsyningssikkerheden. Det skete, selv om ministeren havde særdeles svært ved at gøre rede for behovet. Ministeren ville indføre en pligt til for Energinet til at gennemføre udbud, selvom Energinet i en analyse har oplyst, at elsystemet i …

Vestas-mølle brændte ned

Stine Leth-Nissen Nyheder

Mølle ved Sørvad syd for Holstebro udbrændte i nytårsstormen En 70 meter høj ældre Vestas-mølle udbrændte under stormen Nytårsdag og satte ild til en staldbygning ved en ubeboet landbrugsejendom i Sørvad syd for Holstebro. Ingen kom til skade. Branden tog fat i møllehatten og bredte sig til vingerne. Ilden i en møllevinge endte med at vingen faldt ned i en staldbygning tæt ved møllen og demonstrerede påny en risikoen ved placering af vindmøller tæt ved bygninger. Den brændte vinge satte ild til halm i stalden, hvor der befandt sig 30-40 tyrekalve. Den kraftige vind gav imidlertid gennemtræk, så kalvene kunne samle sig i den ene ende af stalden, og brandvæsenet kunne begrænse ilden og holde ild og røg væk fra …

2018 blev et godt år for dansk vindenergi

Stine Leth-Nissen Nyheder, Pressemeddelse

Med en vindandel på 41 % af elforbruget i 2018 og højere priser fastslog vindkraften sin rolle som den vigtigste energi i dansk elforsyning En blæsende afslutning på året 2018 kunne ikke lave om på, at mange måneders roligt vejr betød, at vindenergi ikke helt kunne nå sidste års højder. Men stigende elpriser medførte, at afregningsprisen for de danske vindmøller steg betydeligt. Derfor blev det samlet et rigtig godt år for de danske vindmøller. 41 procent af elforbruget Vindenergiens andel af forbruget i 2018 blev 41 %, hvilket er et mindre fald siden 2017, hvor vindenergiens andel af forbruget var 43 %.  Den samlede produktion af el fra de danske vindmøller blev 13,8 TWh mod 14,7 TWh sidste år, og …

Klager over prop i svensk net

Stine Leth-Nissen Nyheder

Dansk Energi og Danmarks vindmølleforening har sammen sendt en klage over Svenska Kraftnät til de svenske myndigheder. Siden 2010 har svenskerne systematisk afskåret sig fra konkurrence fra billig dansk elektricitet Dansk Energi og Danmarks Vindmølleforening har sammen klaget til den svenske Energimarkedsinspektion, Ei. De to organisationer er utilfredse med,  at Sverige gennem den sin systemoperatør Svenska Kraftnät (SvK) overtræder EU-principperne for, hvordan landet skal handle med strøm og konkret importere energi fra Danmark. Kun svensk kernekraft Helt tilbage i 2010 lovede SvK første gang EU at stoppe praksis med at begrænse importen af dansk vindenergi og i stedet give svensk kernekraft eneadgang til det svenske elmarked. I årevis har  Sverige og Svenska Kraftnät henvist til ”interne begrænsninger” i det interne …

Vinden giver landdistrikter en chance for vækst

Stine Leth-Nissen Nyheder

Landdistrikterne forspilder vækstpotentialet i den vedvarende energi. Kommuner må samarbejde for at skabe de muligheder, der også drejer sig om arbejdspladser og økonomi Debatindlæg af seniorforsker Kristian Borch, Ph.D, Danmarks Tekniske Universitet. Vindmøller på land udgør et stort, men uforløst potentiale for grøn vækst. For selvom der også har været modstand ved Nørrekær Enge ved Limfjorden tæt på Aggersund, så bakker en stordel af borgerne i området nu op om de 36 nye vindmøller på op til 150 meter – Danmarks foreløbig største vindmølleprojekt på land. Nøglen til succes har været åbenhed omkring at sikre lokale værdier og interesser. To spørgsmål melder sig så: Hvilke værdier taler vi om, og hvordan kan lokalsamfund udnytte dem bedre? Den første værdi handler …

Landvind på historisk lav pris

Stine Leth-Nissen Nyheder, Pressemeddelse

Landvind blev den store vinder ved det teknologineutrale udbud, som netop er blevet afgjort af Energistyrelsen. Udbuddet er det første af sin art i Danmark, og de lave vinderpriser betyder, at tilskuddet til landvind er faldet med 84 procent i forhold til den tidligere tilskudsordning  Tre projekter med landvindmøller og tre solprojekter løb med sejren i det netop afgjorte udbud i Danmark. Vinden vil udgøre 83 procent af elproduktionen fra udbudsrunden, da en megawatt vind producerer cirka tre gange så meget el som en megawatt sol. “I dag skriver vi energihistorie i Danmark,” siger Jan Hylleberg, der er administrerende direktør for Vindmølleindustrien. Og Henrik Vinther, direktør for Danmarks Vindmølleforening, påpeger, at Danmark med disse prisfald endnu en gang fastslår sin …

Danmark svinede mindre i 2017

Stine Leth-Nissen Nyheder

Energiforbruget steg en smule i 2017, men det var grøn energi, der erstattede kul, og dermed udløste det et væsentligt fald i udledningen af CO2. Det viser Energistyrelsens tal for 2017. Alene produktionen af vindkraft steg med 15,6 procent Danmarks faktiske forbrug af kul og naturgas faldt i 2017 med henholdsvis 25,5 procent og 4,1 procent. Og det skete, selv om vores forbrug samlet faktisk steg med 0,5 procent. Den dårlige nyhed er, at vi brugte flere olieprodukter, så transportsektoren leverer stadig den største del af det indenlandske energiforbrug. Til gengæld steg forbruget af vedvarende energi med 11,4 procent sidste år. Når man korrigerer for klimaudsving og brændselsforbrug knyttet til handel med elektricitet, steg det danske energiforbrug med 0,3 procent, …

Stilhed og ro efter de store møller

Stine Leth-Nissen Nyheder

Efter at flere omdiskuterede mølleprojekter blev realiseret, er lokalområdets debat også faldet meget til ro Først var det helt forfærdeligt. Helbredet var truet, turister ville blive væk, surferne kæntre, og naturen dø. Og så blev de store møller opstillet. Siden da har vi ikke hørt en lyd. Men nogle medier er vendt tilbage til ”åstedet” og har spurgt folk om, hvordan det går nu. Og svaret er forholdsvis enslydende, hvad enten man ser på Lindø-møllerne på Fyn, på situationen ved Klitmøller eller på forsøgscentret ved Østerild i Thy. Gider ikke mere brok Allerede i starten af juni i år – og efter en voldsom, lokal debat – tog Fyens Stiftstidendes reporter temperaturen på situationen i Munkebo, hvor Lindø-møllerne nu var …