Efter hedebølgen Vinden sikrede elforsyningen – højere afregning på vej

Christian Kjær Ledere

Leder i Naturlig Energi, september/oktober 2018 Den nærmest uendelige sommer 2018 blev en trist affære vindmæssigt. Ganske vist steg afregningspriserne for vindproduceret el; til gengæld lagde vinden sig (se side 30-31). Ikke desto mindre viste vindmøllerne deres pålidelighed som den dominerende leverandør med mere el, end kul, gas, sol og biomasse tilsammen sørgede for. Elmarkedet kvitterer også i den kommende tid med god afregningspriser for vindproduceret el. De østdanske vindmølleejere kan se frem til en god september måned, da forwardprisen for afregning af vindmøllestrøm allerde før september slog rekord med 45,64 øre/kWh. I juli måned lå den gennemsnitlige afregningspris for vindenergi i Østdanmark på 39 øre/kWh. Det skyldes bl.a., at et kabel fra Sjælland til Tyskland er ude af drift …

Klimastatus: Vejrudsigten på langt sigt

Christian Kjær Ledere

Leder i Naturlig Energi, juli/august 2018 For første gang i en årrække steg CO2-udledningen i EU-landene sidste år med 1,8%, så det var forståeligt, at EU-Kommissionen, Ministerrådet og EU-parlamentet natten til 14. juni enedes om at øge den fælles satsning på vedvarende energi til 32% i 2030. Den gode nyhed kan man læse mere på de næste sider. Desværre står de dårlige nyheder også i kø, selvom de ikke har vakt megen opmærksomhed i medierne eller debatten: – Verdens globale vagthund for energi og klima, Det Internationale Energiagentur IEA, rapporterer, at energi- og især kulforbrug samt CO2-udledning i 2017 steg også i resten af verden. – De globale storbanker investerer atter i fossil energi, herunder kul og ”verdens værste industri”, tjæresand, som …

Regeringsudspil: Ambitionsniveau højere end forventet, men lavere end nødvendigt

Christian Kjær Ledere

Leder i Naturlig Energi, maj/juni 2018 Regeringens forslag til, hvordan Danmarks energiforsyning skal udvikle sig over det kommende årti, er endelig blevet offentliggjort. Helt overordnet er forslaget mere ambitiøst end forventet og mindre ambitiøst end nødvendigt. Der er langt mindre havvind end håbet, mens landvind fylder mere, end man havde turde håbe på. Regeringens overordnede ambitionsniveau for den vedvarende energi er langt under, hvad der er nødvendigt for at nå regeringens egen ambitionen om et fossilfrit Danmark inden 2050. I regeringsgrundlaget for trekøver-regeringen fik de Konservative tilføjet en mellemstation i form af et mål om mindst 50% vedvarende energi i 2030. De konkrete tiltag, der ligger i regeringens udspil, vil kun løfte VE-andelen med 4 procentpoint fra omtrent 40% vedvarende …

Perspektiv El-nettet og rettidig omhu

Anders Ledere

Leder i Naturlig Energi, marts/april 2018 ”El er den sidste vare, der ikke handles frit i Europa. Der er flaskehalse på grund af utilstrækkelig infrastruktur og sammenkobling mellem landene. Det hindrer EU-medlemsstaterne i at sikre potentielle omkostningsbesparelser, som et fælles og sammenkoblet kraftmarked kunne tilbyde.” Jörg Meggelaars, WindEurope til EnergiWatch I november 2015 offentliggjorde en arbejdsgruppe finansieret gennem EU’s 7. forskningsprogram resultatet af 40 måneders analyser af, hvilken europæisk infrastruktur, der er nødvendig, hvis EU skal opfylde målet om at blive et lavemissions-samfund i 2050. Gruppen pegede først og fremmest på forstærket el-linieføring fra nord til syd i Europa; en investering på mellem 750 og 3.000 mia. kr. i nye ledninger og kabler, afhængigt af hvilken af de fem mulige …

1978-2018: Flere fyrtårne, tak

Anders Ledere

Leder i Naturlig Energi, januar/februar 2018 I år er det 40 år siden Danmarks Vindmølleforening blev stiftet. Det skete på initiativ af redaktøren af dette blad, Torgny Møller, som også lagde køkken til foreningens stiftende generalforsamling den 4. maj 1978. Bl.a. for at markere jubilæet udgiver Danmarks Vindmølleforening senere i år i samarbejde med Energimuseet bogen Da Danmark fik vinger om vindmøllehistorien i perioden 1978 til 2018. Dele af den danske vindmøllehistorie – ikke mindst den industrielle udvikling – er allerede beskrevet i en række bøger, som for de flestes vedkommende er skrevet af journalister. Da Danmark fik vinger adskiller sig på mange måder fra tidligere bøger om den verdenssensation som den danske vindmøllehistorie virkelig er. Dels bliver historien for …

Fuldt stop: Dansk energipolitiks dyreste og dårligste forsikring

Anders Ledere

Leder i Naturlig Energi, november/december 2017 Dansk energipolitik har i 40 år været kendetegnet ved brede, langsigtede politiske aftaler med stabile rammevilkår for energisektoren. Det sætter den indgåede aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om vilkårene for de kommende udbud for vindmøller og solceller i 2018 og 2019 en brat stopper for. Man ofrer 40 års stabile rammevilkår i energisektoren med brede politiske forlig, fordi regeringen insisterer på at gå enegang i Europa med en uprøvet udbudsmodel, der er dyrere for statskassen og elforbrugerne end nødvendigt. Den udbudsmodel som oppositionen og Danmarks Vindmølleforening sammen med en enig energisektor samt Dansk Industri har Danmark selv testet: den gav danskerne verdens dengang billigste havmøllestrøm på Kriegers Flak i Østersøen. Den har også givet …

Udbygning. Tid til forkælelse

Anders Ledere

Leder i Naturlig Energi, september 2017 I juli fremlagde energi-, forsynings-, og klimaministeren sit forslag til en udbudsordning for de kommende to års udbygning med vind, sol og åben-dør havvind. Som det gang på gang er blevet påpeget, kommer forslaget alt, alt for sent i betragtning af, at den eksisterende ordning med et tillæg til elprisen på 25 øre bortfalder for landmøller, der nettilsluttes efter den 21. februar 2018. Alligevel lader det ikke til, at ministeren har travlt med at få hevet en aftale i land med forligspartierne bag Energiaftalen fra 2012. Forhandlingerne er i skrivende stund kørt fast på spørgsmålet om, hvorvidt man skal basere den nye udbudsordning på faste priser (de såkaldte CFDer) eller faste tillæg. Tilbage i …

Færre, større medlemsblade og nyheder på mail

Anders Ledere

Leder i Naturlig Energi, august 2017 DE fleste er vist klar over, at dagene for et trykt og post-distribueret medlemsblad som Naturlig Energi er talte. Kommunikation med medlemmerne i organisationer som Danmarks Vindmølleforening vil før eller siden primært ske via vore dages nye elektroniske medier, dvs. e-mail, hjemmesider, nyhedsbreve og det efterhånden store udbud af sociale medier. Organisationer og medier med de oplagsramte aviser i spidsen har derfor i efterhånden snart mange år været stærkt interesserede i, hvornår den fremtid indfinder sig. For Danmarks Vindmølleforening og Naturlig Energi begynder den nu. Ganske vist svarede flertallet af DV-medlemmerne for fire år siden i vindmølleforeningens spørgeskemaundersøgelse, at de mest brugte det trykte medlemsblad, som ikke færre end 97,5% af de adspurgte hævdede …

”Vi skriver energipolitisk Danmarkshistorie”

Anders Ledere

Leder i Naturlig Energi, juli 2017 Så skete det! Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt fremlagde endelig regeringens stærkt forsinkede forslag til en reform af støtteordningen for landvind – og for solceller og kystnære møller. De tre teknologier skal nemlig konkurrere med hinanden i en teknologineutral udbudsrunde i hvert af årene 2018 og 2019. ”Vi skriver energipolitisk danmarkshistorie med denne udbudsmodel,” udtalte ministeren, og det har han ret i. For aldrig før er der i Danmark blevet fremlagt så erhvervsfjendtligt, usammenhængende og selvmodsigende et forslag til en fremtidig dansk energipolitik som torsdag den 29. juni 2017. ”Hidtil har det været sådan, at vi fra politisk side har bestemt, hvor meget vedvarende energi vi vil have fra en bestemt teknologi. …

Den sidste uge

Anders Ledere

Leder i Naturlig Energi, juni 2017 Den 9. april 2014 udstedte EU-kommissionen et dekret i form af nye retningslinjer for støtte til vedvarende energi. Med et pennestrøg besluttede Kommissionens magtfulde konkurrencemyndighed, at betalingssystemer for vedvarende energi, der vedtages efter januar 2017, som hovedregel skal baseres på udbud eller grønne certifikater. Støtte i form af faste priser eller faste tillæg som den danske 25-øre vil ikke længere blive accepteret af Kommissionen. Den almindelige lovgivningsprocedure, hvor Europa-Parlamentet og Ministerrådet – dvs. medlemslandene – sammen vedtager nye love, blev ikke benyttet, og Kommissionens retningslinjer har ikke status af lovgivning. Ikke desto mindre er de fleste af de 28 medlemslande nu i gang med at tilpasse deres regler og omlægge støtten til vedvarende energi. …