2018 blev et godt år for dansk vindenergi

Stine Leth-Nissen Nyheder, Pressemeddelse

Med en vindandel på 41 % af elforbruget i 2018 og højere priser fastslog vindkraften sin rolle som den vigtigste energi i dansk elforsyning En blæsende afslutning på året 2018 kunne ikke lave om på, at mange måneders roligt vejr betød, at vindenergi ikke helt kunne nå sidste års højder. Men stigende elpriser medførte, at afregningsprisen for de danske vindmøller steg betydeligt. Derfor blev det samlet et rigtig godt år for de danske vindmøller. 41 procent af elforbruget Vindenergiens andel af forbruget i 2018 blev 41 %, hvilket er et mindre fald siden 2017, hvor vindenergiens andel af forbruget var 43 %.  Den samlede produktion af el fra de danske vindmøller blev 13,8 TWh mod 14,7 TWh sidste år, og …

Landvind på historisk lav pris

Stine Leth-Nissen Nyheder, Pressemeddelse

Landvind blev den store vinder ved det teknologineutrale udbud, som netop er blevet afgjort af Energistyrelsen. Udbuddet er det første af sin art i Danmark, og de lave vinderpriser betyder, at tilskuddet til landvind er faldet med 84 procent i forhold til den tidligere tilskudsordning  Tre projekter med landvindmøller og tre solprojekter løb med sejren i det netop afgjorte udbud i Danmark. Vinden vil udgøre 83 procent af elproduktionen fra udbudsrunden, da en megawatt vind producerer cirka tre gange så meget el som en megawatt sol. “I dag skriver vi energihistorie i Danmark,” siger Jan Hylleberg, der er administrerende direktør for Vindmølleindustrien. Og Henrik Vinther, direktør for Danmarks Vindmølleforening, påpeger, at Danmark med disse prisfald endnu en gang fastslår sin …

Rene elbiler på tysk brunkul?

Christian Kjær Pressemeddelse

PRESSEMEDDELELSE Regeringen fortjener stor ros for sit klima- og luftudspillet ”Sammen om en grønnere fremtid”. En million el- og hybridbiler kan forbedre transportsektorens klimaaftryk, så Danmark når klimamålsætningerne i Paris-aftalen. Men tager man ikke højde for, hvor vi henter det øgede elforbrug, kan vi risikere, at det bliver tyske brunkul, der skal holde den danske bilpark rullende, mener Danmarks Vindmølleforening. ”Det er vigtigt at forstå, at den løsning, der er dyr for statskassen, fordi den mister afgifter på den forurenende teknologi og kraft, til gengæld er billig for samfundet,” understreger Christian Kjær, der er direktør i Danmarks Vindmølleforening. Ifølge regeringens klima- og luftudspil kan der være over en million el- og hybridbiler i 2030. Dermed får vi helt nye muligheder for større …

Ny presse- og kommunikationsmedarbejder

Stine Leth-Nissen Nyheder, Pressemeddelse

Stine Leth-Nissen tiltræder i dag som presse- og kommunikationsmedarbejder i Danmarks Vindmølleforening. Stine er uddannet journalist og har erfaring både med klassisk nyhedsformidling og arbejdet i en medlemsforening bl.a. som mediechef og ansvarlig for mediearbejdet op til klimatopmødet i København i 2009. ”Vi er glade for at byde Stine velkommen i foreningen. Vi mander op med ønsket om at styrke foreningens kommunikation og synlighed, og med Stines kvalifikationer får vi nu endnu flere strenge at spille på”, siger Christian Kjær, direktør i Danmarks Vindmølleforening. “Det er et stort privilegium at kunne arbejde for en udvikling, hvor Danmark i størst muligt omfang udvider  sin bæredygtige energiforsyning og dermed nedsætter sin udledning af CO2. Samtidig forbedrer det vores økonomi og miljø til …

Vindkraft fortsat langt største teknologi trods vindfattig sommer

Søren Klinge Nyheder, Pressemeddelse

De danske vindmøller producerede mere strøm end alle andre energiformer tilsammen i de tre sommermåneder. Vindmøllernes lavere produktion blev opvejet af priser, der var næsten dobbelt så høje som forrige sommer. Det ekstraordinært gode sommervejr har budt på udfordringer for elmarkedet. I juni, juli og august producerede de danske vindmøller hele 16 pct. mindre strøm (2.597 GWh) end i samme periode sidste år (3.103 GWh), ifølge nye tal fra Energinet. Ikke desto mindre producerede de danske vindmøller mere end tre gange så meget strøm som den næststørste elproduktionsteknologi i sommermånederne – de centrale kraftvarmeværker (792 GWh). Kun solcellerne producerede markant mere el denne sommer end sidste år med en fremgang på samlet 33 pct. til 423 TWhi de tre sommermåneder. …

Paradoksal lov om loft for landmøller

Christian Kjær Nyheder, Pressemeddelse

Ordning, der skal begrænse antallet af vindmøller på land, kommer til at spænde ben for nedtagningen af møller. Men alternativet havde været værre… Kort før sommerferien indgik samtlige partier i Folketinget en ny Energiaftale. Der er fuld enighed om et mål for vedvarende energi på godt 55 pct. og en andel af vedvarende energi i elforbruget på over 100 pct. inden 2030. Det er en bemærkelsesværdig bedrift, og Folketingets partier fortjener ros for et enstemmigt og flot kompromis. Der sneg sig dog en enkelt torn ind i aftalen. Under forhandlingerne stillede Dansk Folkeparti krav om et fuldstændig stop for opførelse af nye vindmøller på land. Forslaget blev fejet af bordet af de øvrige partier, men et kompromis, der sætter et …

Helbredsundersøgelse: Vindmøllestøj påvirker ikke blodtryk eller fødselsvægt

Jens Peter Hansen Nyheder, Pressemeddelse

Den længe ventede helbredsundersøgelse om vindmøllestøj og helbredseffekter er udkommet med to nye artikler om henholdsvis vindmøllestøjs eventuelle påvirkning af blodtryk og børns fødselsvægt. Begge undersøgelser frikender vindmøllestøj for at have nogen påvirkning af de to forhold. Den store helbredsundersøgelse har indsamlet data fra over 500.000 husstande i perioden 1983 til 2013. Tredje og fjerde artikel med delresultater fra en omfattende registerundersøgelse vedrørende en potentiel sammenhæng mellem vindmøllestøj og helbredseffekter er offentliggjort. Det drejer sig om den undersøgelse, Kræftens Bekæmpelse udfører på vegne af tre ministerier, og som blev igangsat primo 2014. Forskerne bag undersøgelsen konkluderer i artiklen ”Pregnancy exposure to wind turbine noise and adverse birth outcomes: a nationwide cohort study”, at undersøgelsens resultater ikke støtter en sammenhæng mellem lang tids naboskab til vindmøller og …

Vindkraft fortsat langt største teknologi trods vindfattig sommer.

Søren Klinge Pressemeddelse

Det ekstraordinært gode sommervejr har budt på udfordringer for elmarkedet. I juni og juli producerede de danske vindmøller hele 24 pct. mindre strøm (1.657 GWh) end i samme periode sidste år (2.167 GWh), ifølge nye tal fra Energinet. Ikke desto mindre producerede de danske vindmøller mere end tre gange så meget strøm som den næststørste elproduktionsteknologi i sommermånederne – de naturgasfyrede decentrale kraftvarmeværker. Kun solcellerne producerede markant mere el i år end sidste år med en fremgang på samlet 42 % til omkring 314 GWh i juni og juli. Christian Kjær, direktør i Danmarks Vindmølleforening, siger: ”Uanset vejret er det danske elmarked domineret af vindenergi. Selv i denne vindfattige sommer har vindmøllerne produceret mere strøm end kul, gas, sol og …

Flot, enstemmigt energipolitisk forlig med en enkelt torn.

Christian Kjær Nyheder, Pressemeddelse

Efter at have forskanset sig i Finansministeriet de sidste par dage, er samtlige Folketingets partier blevet enige om en ny, aftale om udviklingen i den danske energisektor frem til 2030. I en kommentar til aftalen udtaler Danmarks Vindmølleforenings direktør, Christian Kjær: ”Det danske Folketing blev i dag enig om et mål på godt 55 pct. vedvarende energi og 100 pct.  vedvarende elektricitet i 2030. Det er en bemærkelsesværdig bedrift. Folketinget fortjener ros for et enstemmigt og flot kompromis. Med aftalen undgår den danske energisektor at blive taget gidsel i en kommende valgkamp og Folketingets energipolitikere kan derfor tage på ferie med god samvittighed.” ”Støttefri vindkraft på land vil være en realitet inden længe, og det samme vil gælde sol og …

Europæisk enighed i nat om 32 % vedvarende energi i 2030

Christian Kjær Nyheder, Pressemeddelse

I nat nåede EU-Kommissionen, Ministerrådet og EU-parlamentet endelig frem til et kompromis og fastsatte et mål for vedvarende energi på 32 % i 2030 efter lange trepartsforhandlinger. Kompromiset blev opnået efter en lang diskussion mellem de europæiske institutioner, hvor specielt ministerrådet har været skeptisk overfor mål højere end 27 %, som oprindeligt foreslået af EU-kommissionen. Siden ændrede Kommissionen mening og meldte ud, at man mindst burde nå 30 % i lyset af de dramatiske fald i omkostningerne for sol og vind. Traditionen tro var det de folkevalgte medlemmer i EU-parlamentet der trak en øget målsætning igennem, med krav om 35 %. Målsætningen skrives ind i det kommende direktiv for vedvarende energi. Christian Kjær, direktør i Danmarks Vindmølleforening, siger: ”Det er …