Direktør: Politisk selvmål

Stine Leth-Nissen Nyheder

Frygten for de store vindmøller, nærmest uanset projektet, kan ende med at blive et politisk selvmål for lokalpolitikerne, advarer direktør Henrik Vinther, Danmarks Vindmølleforening

D

”Det var et politisk selvmål og samtidig en torpedo mod det kommunale ansvar for planprocessen for vindmøller, da kommunalbestyrelsen i Vejen Kommune valgte at sige nej tak til at gå videre med ansøgningen vedrørende Holsted Energi Park.”

Direktør i Danmarks Vindmølleforening, Henrik Vinther, er meget kontant, når han skal vurdere den beslutning, Vejen Byråd traf i begyndelsen af februar, da de – på anbefaling fra Økonomiudvalget – med et snævert flertal sagde nej til en ny energipark.

Kommunernes ansvar

Parken, der var planlagt af Best Energy, skulle indebære opførelsen af fire vindmøller og solcelleanlæg i Holsted i Vejen Kommune.

Henrik Vinther peger på, at et enigt folketing ved sidste års energiaftale fastholdt, at det fortsat skal være kommunerne, der har myndighedsansvaret, når det gælder planlægning af vindmøller. Tilsyneladende vurderede man, at kommunerne magtede opgaven, også uden centralt fastsatte retningslinjer.

Ingen støj og tilbud om opkøb

”Holsted Energi Park er et eksempel på et projekt, der nærmest overopfylder de landspolitiske intentioner, allerede inden energiforliget er udmøntet i følgelovgivning,” mener Henrik Vinther.

 For det første fordi projektudvikleren tilbød at købe alle nabobebyggelser indenfor 1.200 meter, så ingen naboer ville blive berørt af støj fra vindmøllerne mod deres vilje.

Lokal forankring

Og for det andet fordi en realisering af projektet ville betyde, at der oprettes en fond på to millioner kroner, som kan give et betydeligt afkast til lokalsamfundet hvert år i vindmølleparkens levetid.

Det tilbud kom oven i den lovpligtige køberet, som giver husstande indenfor 4,5 kilometer fra vindmølleparken ret til at købe andele til kostpris for i hvert fald over 120.000 kr. pr. voksen beboer i husstanden.

Ideel placering

Projektet i Holsted lå i et område, domineret af store tekniske anlæg i form af motorvej, biogasanlæg, slagteri og højspændingsledninger.

”Det er svært at se, at et vindmølleprojekt kan have en mere hensigtsmæssig placering – også fordi projektet kun får direkte konsekvens for meget få naboer,” siger Henrik Vinther.

Afvisning uden begrundelse

Kommunen afviste projektet uden at kunne pege på særlige problemer i tilknytning til det. Man afviste at realitetsbehandle, og ”det skriger til himlen”, siger Henrik Vinther.

Vi skal ikke se flere af den slags behandlinger lokalt, før vi må opfordre til, at større anlæg skal behandles på landsplan

Direktør Henrik Vinther

”Vi skal ikke se flere af den slags behandlinger lokalt, før vi må opfordre til, at større anlæg skal behandles på landsplan,” vurderer Henrik Vinther, der mener, det vil blive særdeles svært at gennemføre den nødvendige grønne omstilling, når kommunalpolitikere kan afvise projekter uden begrundelse. ’

Tænk jer om

Men han fastslår også, at det er en udvikling, som Danmarks Vindmølleforening vil begræde:

”Netop derfor opfordrer jeg kommunalpolitikerne til at tænke sig godt om,” siger han.

Jysk Analyse gennemførte en meningsmåling i Vejen Kommune, hvor 8 ud af 10 borgere støtter den grønne omstilling. Alligevel har medietrykket i sagen været voldsomt og med fokus på modstandere af vindmølleprojektet.

Fakta

”Jeg vil ikke som journalist angribe medierne, for selvfølgelig skal de tale med både modstandere og tilhængere. Men der er nogle fakta, som man bør forholde sig til, inden man blot videreformidler ubegrundet frygt for energiparker,” mener Henrik Vinther.

Blandt andet peger han på, at der ikke er basis for spekulationen om ejendomsværdier i frit fald. Det viser alle erfaringer og det er også dokumenteret i en stor, videnskabelig analyse.

Og erstatningen for værditab er faktisk unik for vindmøller i modsætning til f.eks. naboer til motorveje, der ikke får kompensation, hvis deres ejendom ikke ligefrem er blevet eksproprieret.

Omkostninger

Til gengæld forstår Henrik Vinther de visuelle forhindringer som et meget reelt problem:

”Det er klar, at vindmøllerne fylder, og de er store på samme måder som f.eks. store kornsiloer forstyrrer billedet af den uspolerede natur, hvor man savner at høre lærkesangen. Men vi må også indse, at vindmøllerne er et nødvendigt element i den grønne omstilling, på samme måde som vi opfatter motorveje som en vigtig del af infrastrukturen.

Hvis vi skal gennemføre den grønne omstilling og forhindre meget voldsomme klimaforandringer, kommer vi til at leve med nogle gener.”