Efter hedebølgen Vinden sikrede elforsyningen – højere afregning på vej

Christian Kjær Ledere

Leder i Naturlig Energi, september/oktober 2018

Den nærmest uendelige sommer 2018 blev en trist affære vindmæssigt. Ganske vist steg afregningspriserne for vindproduceret el; til gengæld lagde vinden sig (se side 30-31).
Ikke desto mindre viste vindmøllerne deres pålidelighed som den dominerende leverandør med mere el, end kul, gas, sol og biomasse tilsammen sørgede for. Elmarkedet kvitterer også i den kommende tid med god afregningspriser for vindproduceret el.

De østdanske vindmølleejere kan se frem til en god september måned, da forwardprisen for afregning af vindmøllestrøm allerde før september slog rekord med 45,64 øre/kWh. I juli måned lå den gennemsnitlige afregningspris for vindenergi i Østdanmark på 39 øre/kWh.
Det skyldes bl.a., at et kabel fra Sjælland til Tyskland er ude af drift pga. reparationer efter et olielæk, og at elforbindelsen over Øresund til Sverige skal vedligeholdes, så kablet kun er tilgængeligt i varierende omfang i løbet af måneden. Den eneste fuldt funktionelle forbindelse til Sjælland er Storebæltsforbindelsen til Vestdanmark. Derudover er et større sjællandsk kraftværk ude af drift pga. vedligeholdelse, hvilket også bidrager til de højere afregningspriser. Vest for Storebælt blev forwardprisen for vindmøllestrøm 43,9 øre/kWh for september, hvilket også er et rekordhøjt niveau.

De danske vindmølleejere kan derfor se frem til en september måned, hvor vindmøllestrømmen forventes at blive afsat til høje priser. Vi skal mange år tilbage for at finde tilsvarende prisniveauer for vindmøllestrøm. Afregningsprisen forventes at blive så høj i både Øst- og Vestdanmark, at de vindmølleejerne, der fortsat modtager tilskud, vil få det beskåret ved den kommende afregning for september. De mange vindmøller, som producerer uden tilskud, vil til gengæld få fuld glæde af de gode afregningspriser.

Kablet til Tyskland forventes i drift igen i slutningen af september og vedligeholdelsesarbejdet på kablet til Sverige forventes også færdigt omkring månedsafslutningen.

Spotpriserne i løbet af september forventes at blive meget afhængige af, hvor meget el vindmøllerne rent faktisk vil producere.
I juni og juli producerede de danske vindmøller hele 24 pct. mindre strøm (1.653 GWh) end i samme periode sidste år (2.167 GWh), ifølge nye tal fra Energinet. Ikke desto mindre producerede de danske vindmøller i sommermånederne mere end tre gange så meget strøm som den næststørste elproduktionsteknologi – de naturgasfyrede decentrale kraftvarmeværker.
Kun solcellerne producerede markant mere el i år end sidste år med en fremgang på samlet 40 pct. til omkring 310 GWh i juni og juli.

Elmarkedet i Nordeuropa har generelt håndteret udfordringerne med sommervejret flot, og gevinsterne af et mere integreret europæisk elmarked forbundet over landegrænserne er aldrig blevet bedre tydeliggjort end i denne sommer (Læs mere side 24-25).

Billedet skæmmes dog af de fortsatte blokeringer for netop det fælles energimarked, som man stadig kan opleve mellem Danmark og Sverige, hvor udvekslingen af el har været reduceret i mellem 50 og 60% af tiden.

Det er sket ved fysiske begrænsninger, som eksempelvis har sikret, at svenske atomkraftværker har kunnet producere og sælge strøm til gode priser, mens man kunne opleve negative priser i Danmark.

Sverige lovede for otte år siden EU-Kommissionen, at den svenske flaskehals ved Gøteborg, det såkaldte Västkustsnit, skulle forstærkes, men lige lidt har det hjulpet.
Situationen var til forveksling den samme ved den dansketyske grænse, indtil EU-kommissær Margrethe Vestager gik ind i sagen, som også har et konkurrencemæssigt aspekt. Så kunne det pludselig godt lade sig gøre at løse det angiveligt umulige problem, så over de kommende år åbnes nu for mere og mere dansk-tysk el-udveksling til gavn for elforbrugere, elproducenter og EU’s fælles energimarked.
Men EU standser jo ikke ved den dansk-svenske grænse.

Læs også...