En meget diskret bekendtgørelse

Stine Leth-Nissen Nyheder

Ny bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed uden reelt indhold er trådt i kraft inden jul. Den viser endnu en gang, at ydelser til sikring forsyningssikkerheden kun skal købes efter behov

Lige inden jul trådte en ny bekendtgørelse i kraft, som regulerer hvordan Energinet skal varetage forsyningssikkerheden i det danske elsystem.

Bekendtgørelsen er udstedt på baggrund af den nye elforsyningslov- Den blev vedtaget i sommer under megen debat, da Energi-, Forsynings- og Klimaminister Lars Christian Lilleholt som noget nyt i loven foreslog at indføre udbudspligt for at garantere forsyningssikkerheden.

Det skete, selv om ministeren havde særdeles svært ved at gøre rede for behovet. Ministeren ville indføre en pligt til for Energinet til at gennemføre udbud, selvom Energinet i en analyse har oplyst, at elsystemet i sig selv bl.a. sammen med moderne vindmøller leverer tilstrækkelige ydelser til sikring af forsyningssikkerheden.

Kritiske spørgsmål

I forbindelse med folketingets behandlinger af loven blev der stillet en række kritiske spørgsmål til behovet for ministerens nye udbud. Ministeren måtte gentagne gange ændre svar på spørgsmålene – og trak i sidste øjeblik alle svar tilbage med henvisning til en regnefejl. Spørgsmålene er aldrig siden blevet besvaret.

Ydelser fra andre end kraftværker

Baggrunden for debatten om forsyningssikkerheden er den del af driften af elsystemet, som man kalder systembærende egenskaber. Det vil sige systemets evne til at modstå kortslutninger i transmissionsnettet.

Tidligere tvangskørte Energinet en række store, centrale kraftvarmeværker for at sikre disse ydelser, men det er ifølge Energinets analyse fra 2017 ikke længere nødvendigt at tvangskøre kraftvarmeværkerne.

Moderne vindmøller af den type, der er sat op siden 2008, kan også understøtte transmissionsnettet under kortslutninger og hjælper med at genopbygge spændingsniveauet.

For at møllerne kan blive tilsluttet nettet, skal de netop kunne fortsætte på trods af en eventuel kortslutning og dermed bidrage til forsyningssikkerheden.

Absurd forløb

Søren Klinge, seniorøkonom i Danmarks Vindmølleforening, siger:

”Det har været et absurd forløb, hvor ministerens forsøg på at genindføre unødvendige udbud uden noget reelt behov er blevet bremset af modstand i folketinget og af de europæiske statsstøtteregler. Dette er godt nyt for prissætningen i elmarkedet og de øvrige elproducenter, herunder de danske vindmøller, som nu ikke længere bliver udsat for unfair konkurrence fra tvangskørsler af kraftvarmeværker”.

EU er klarere               

Seniorøkonom Søren Klinge fastslår, at EU i denne sammenhæng har langt klarere rammer for dette spørgsmål, og han foreslår, at Energi-, Forsynings- og Klimaministeren fremover afholder sig fra lignende forløb.

Den EU forordning, der regulerer dette område, er langt klarere.  Ministeren burde fremadrettet holde sig fra at forsøge at forvride elmarkedet og overlade designet af markedet til den europæiske lovgivning.”

Baggrund for loven

Energi-, Forsynings- og Klimaminister Lars Chr. Lilleholt fremsatte i 2018 et nyt forslag til revision af elforsyningsloven for folketinget.

Lovforslaget bestod primært af tilpasninger til EU’s lovgivning, og kun en meget lille del af lovforslaget var udarbejdet på baggrund af ministerens eget initiativ.

Det var i denne meget begrænsede del af lovforslaget, der optrådte et meget kontroversielt krav om, hvad der ifølge ministeren var en ”markedsgørelse” af forsyningssikkerheden i elsystemet.

Reelt betød kravet det modsatte, fordi ministeren ville betale store, statsejede, centrale kraftvarmeværker for at producere i perioder, hvor det ikke ifølge en analyse fra Energinet slet ikke er nødvendigt.

Ministeren havde over for folketinget meget svært ved at argumentere for, at hans forslag ikke var i strid med EU’s statsstøtteregler. Unødvendig aktivering af store kraftvarmeværker vil betyde lavere afregningspriser for de danske vindmøller, og Danmarks Vindmølleforening kritiserede derfor lovforslaget.

Læs også...