Vindtræf 2018

Jens Peter Hansen

Vindtræf 2018

Blev afholdt torsdag den 1. november 2018 hos Risø DTU i Roskilde

 

10.00 – 10.40

Dansk vindmølleforskning i verdensklasse – præsentation

Peter Hauge Madsen, institutdirektør, DTU Vindenergi
Peter Hjuler Jensen, viceinstitutdirektør, DTU Vindenergi


10.40 – 11.05

Fremtidens danske havmølleparker – er der plads til alle? – præsentation

En storskala screening for placering af op til 10 GW havmølleplaceringer skal igangsættes, og den nyligt indgåede energiaftale afsætter midler til 800 MW havmøller samt teknologineutrale udbud for sol, landvind og kystnær havvind frem til 2024.

Er rammevilkårene for investering i havmøller tilstrækkelige?

Knud Erik Andersen, CEO, European Energy


11.05 – 11.30

Helbredstjek af den danske vindmøllepark – præsentation

Engang troede vi, at en vindmølle kunne køre i 20 år. I dag ved vi, at den kan leve længere. En gennemsnitlig dansk vindmølle antages nu at have en levetid på mellem 25 og 29 år. Er det realistisk? Hvilke udfordringer og tekniske problemer støder eksperterne på, når de gennemgår både de helt nye og ældre årgange af vindmøller?

Har de danske møller det godt?

Steen Andersen, Teknisk Konsulent, Danmarks Vindmølleforening


11.30 – 12.00

Implementering af Energiaftalen 2020-2024 – præsentation

Den 29. juni vedtog et enstemmigt Folketing en ny energiaftale for perioden 2020 til 2024. Ambitionen er 55 pct. vedvarende energi og en andel på mindst 100 pct. vedvarende energi i elforsyningen inden 2030. Aftalen indeholder byggestenene til fremtidens udbygning med vind på land og til havs.

Energistyrelsen, som nu går i gang med at implementere den politiske aftale, fortæller om forventningerne til arbejdet med bl.a. landmølleloft, værditab, køberet, fond for grøn ordning, afstandskrav, salgsoptioner, nettilslutning, offshore screening og udbudsformen efter 2019.

Janni Torp Kjærgaard, vicedirektør i Energistyrelsen med ansvar for Center for Tele og Center for Energiressourcer


12.00 – 13.00

Frokost


13.00 – 13.30

Sommerens elpriser – præsentation

Hvad skete der? Er festen forbi? Og hvordan ser fremtiden ud?

Elpriserne satte rekord henover sommeren. Manglende nedbør i Norge, den reducerede mængde kølevand til de konventionelle kraftværker i Europa, og kraftigt stigende priser på udledning af CO2, fordoblede næsten afregningspriserne for dansk vindmøllestrøm.

Niels Dupont giver sit bud på, hvad der skete og hvad danske producenter af vindkraft kan forvente fremover.

Niels Dupont, direktør, Vindenergi Danmark


13.30 – 14.00

100 % vedvarende elektricitet i 2030 – udfordringer for elsystemet – præsentation

Med Energiaftalen opnår Danmark en andel af vedvarende energi i elsystemet på over 100 pct. Hvordan driver man et elnet baseret udelukkende på vedvarende energi?

Energinet beskriver udfordringerne for elsystemet og forsyningssikkerheden frem mod 2030, og hvordan det vil forventes at påvirke vindmøller i Danmark, f.eks. med udviklingen i tilslutningskrav.

Anders Pallesen Jensen, afdelingschef for Forsyningssikkerhed, Energinet


14.00 – 14.15

Kaffe


14.15 – 15.00

Energipolitisk debat

  • Martin Lidegaard, MF, Radikale Venstre
  • Christian Poll, MF, energiordfører, Alternativet

Flere er inviteret.

15.00 – 15.10

Afrunding


15.15

Rundvisning på Risø DTU

Mulighed for at se den helt nye vindtunnel, storskalatest af vinger samt testområdet med bl.a. Vestas fire-rotor konceptmølle.

Vindtunnelen “Poul la Cour Tunnel” er pga. kombinationen af testmuligheder den eneste af sin slags i verden Dette skyldes vindtunnelens størrelse, høje strømningshastigheder og muligheden for at kombinere målinger af aerodynamik og støj. Man vil f.eks. kunne udsætte en del af en møllevinge for vindstyrker op til 105 meter i sekundet eller 378 km/t. Det svarer til tre gange orkanstyrke.

Se Risø DTUs nye vindtunnel på Danmarks Vindmølleforenings Vindtræf 1. november 2018

Se Risø DTUs nye vindtunnel på Danmarks Vindmølleforenings Vindtræf 1. november 2018