Bestyrelsen

Danmarks Vindmølleforening ledes af en bestyrelse med 7 medlemmer.
Valg til bestyrelsen sker hvert år på generalforsamlingen.

Bestyrelsen for Danmarks Vindmølleforening

Bestyrelsen består af (fra venstre) Michael Kristensen, Daniel Leuchtmann (suppleant), Hans Madsen, Per Bjerke Hansen, Mads Villadsen, Rune Schmidt, Kristian Jakobsen (formand) og Bent Stubkjær (næstformand, fraværende). Suppleant Per Vølund var også fraværende.

Kirkelygaard Allerup Bygade 52
5220 Odense SØ
Tlf. 6162 2932 / 6595 8992
Send e-mail