Forsyningssikkerhed kan også sikres via udbygning af infrastrukturen

Anders Høringssvar

En udbygning af infrastrukturen bør understøtte, at den vedvarende energi kan bidrage til forsyningssikkerheden i hele landet

Sammen med Vindmølleindustrien har Vindmølleforeningen kommenteret på Energinets arbejde med at indføre af en strategisk reserve i Østdanmark. Læs kommentarerne her.

Foreningerne har kommenteret, at det er uhensigtsmæssigt, at myndighederne på forhånd har udelukket den eneste reelt langsigtede løsningsmodel. Det vil være at sikre det nuværende høje niveau af forsyningssikkerhed i Østdanmark, som er en udbygning af elnettet mellem landsdelene.

Der er strukturelle udfordringerne med at bibeholde det høje niveau af forsyningssikkerhed i Østdanmark frem mod 2030, fordi vi får færre kraftværker. Det må man løse med langsigtede indgreb, og ikke med en strategisk reserve, påpeger de to organisationer.

I Østdanmark vil vi stadig have en høj forsyningssikkerhed frem mod 2030, men ikke helt på samme niveau som i Vestdanmark, og derfor er myndighederne gået i gang med et arbejde, som skal evaluere muligheden for indførelsen af en strategisk reserve. 

En udbygning af elnettet mellem landsdelene vil være den eneste langsigtede løsningsmodel, og den vil sikre, at elforbrugerne i Østdanmark i endnu højere grad end i dag kan få glæde af vindenergien i Vestdanmark og i Nordsøen. Dette vil også sikre værdien af vindenergien i Vestdanmark.

I både Tyskland og Sverige er man i gang med at udbygge elnettene for at kunne føre bl.a. vindenergi fra de vind-rige regioner til forbrugerne længere sydpå. F.eks. fra vindmøllerne i Nordtyskland og Nordsøen til forbrugerne i Sydtyskland.  

Søren Klinge, seniorøkonom i Vindmølleforeningen, siger: ”Der er ikke mangel på elproduktionskapacitet i det danske elsystem. Det, systemet mangler frem mod 2030, er kapacitet i elnettet til at overføre strøm til Østdanmark fra Vestdanmark. Det er i Vestdanmark, vi ser den største udbygning med vindenergi, f.eks. i Nordsøen. Når elproduktionen fra vindenergien i Vestdanmark ikke kan overføres, skal forbrugerne i Østdanmark betale højere elpriser og vil opleve en lavere forsyningssikkerhed. Vindenergien i Vestdanmark vil derudover afregnes til lavere priser end i en situation, hvor man har udbygget elnettet. Det ville være den langsigtede løsningsmodel, som den grønne omstilling af elsystemet kræver.” Energinets analysearbejde i forbindelse med indførelse af en strategisk reserve i Østdanmark afsluttes i sidste halvdel af 2019.