Helbredsundersøgelse: Vindmøllestøj påvirker ikke blodtryk eller fødselsvægt

Jens Peter Hansen Nyheder, Pressemeddelse

Den længe ventede helbredsundersøgelse om vindmøllestøj og helbredseffekter er udkommet med to nye artikler om henholdsvis vindmøllestøjs eventuelle påvirkning af blodtryk og børns fødselsvægt. Begge undersøgelser frikender vindmøllestøj for at have nogen påvirkning af de to forhold. Den store helbredsundersøgelse har indsamlet data fra over 500.000 husstande i perioden 1983 til 2013.

Tredje og fjerde artikel med delresultater fra en omfattende registerundersøgelse vedrørende en potentiel sammenhæng mellem vindmøllestøj og helbredseffekter er offentliggjort. Det drejer sig om den undersøgelse, Kræftens Bekæmpelse udfører på vegne af tre ministerier, og som blev igangsat primo 2014.

Forskerne bag undersøgelsen konkluderer i artiklen ”Pregnancy exposure to wind turbine noise and adverse birth outcomes: a nationwide cohort study”, at undersøgelsens resultater ikke støtter en sammenhæng mellem lang tids naboskab til vindmøller og for tidlig fødsel eller lav fødselsvægt.

I artiklen ”Long-term exposure to wind turbine noise and redemption of antihypertensive medication: A nationwide cohort study” konkluderer forskerne, at undersøgelsens resultater ikke støtter en sammenhæng mellem naboskab til vindmøller og forhøjet blodtryk, når forbruget af blodtryksænkende medicin anvendes som indikator for forhøjet blodtryk.

Christian Kjær, direktør i Danmarks Vindmølleforening, siger:
”Det er glædeligt at to videnskabelige artikler fra Kræftens Bekæmpelse konkluderer, at der ikke er fundet en sammenhæng mellem vindmøllestøj og henholdsvis lav fødselsvægt og forhøjet blodtryk. I de hidtidige fire videnskabelige undersøgelser har forskerne ikke kunnet konstantere sundhedsskadelige virkninger af vindmøllestøj, og det er entydigt positivt. Der mangler nu to delrapporter, og Danmarks Vindmølleforening ser frem til offentliggørelsen, så planlægningen for vindmøller fortsat hviler på et stærkt videnskabeligt grundlag.”

Artiklerne er offentliggjort i henholdsvis Environmental Research (fødselsvægt) og Environment International (forhøjet blodtryk).

I et brev den 17. september informerede sundhedsminister Ellen Trane Nørby Folketingets Sundhedsudvalg om offentliggørelsen af de to nye videnskabelige artikler. Om undersøgelsen af forhøjet blodtryk skriver ministeren, at “at undersøgelsen samlet set ikke finder en sammenhæng mellem længere tids udsættelse for natlig udendørs og indendørs vindmøllestøj og indløsning af medicin mod forhøjet blodtryk”.

Om den anden videnskabelige undersøgelse omhandlende lav fødselsvægt og for tidlig fødsel konkluderer hun overfor udvalget: “Forskerne finder ikke en sammenhæng mellem udsættelse for udendørs og indendørs natlig vindmøllestøj under graviditeten og negative fødselsudfald.”

Sundhedsministeriet har offentliggjort disse resuméer af resultaterne af de videnskabelige artikler om forhøjet blodtryk og fødselsudfald.

Den første offentliggjorte undersøgelse vedrørende langtidseffekter var en omfattende registerundersøgelse, der ikke viste sammenhæng mellem vindmøllestøj og diabetes. Tilsvarende blev der i en undersøgelse af korttidsvirkninger ikke fundet en statistisk sammenhæng mellem vindmøllestøj og hjerte-kar-lidelser.

Der to resterende undersøgelser fokuserer på henholdsvis depression og søvnforstyrrelser.

Læs også...