Høringssvar: Vigtigt at kunne samarbejde i Europa

Stine Leth-Nissen Høringssvar


Danmarks Vindmølleforening opfordrer til at organisere reguleringen af Energinet med mindst muligt bureaukrati og hensyntagen til samarbejdet med f.eks. de øvrige nordiske lande

I et høringssvar stiller Danmarks Vindmølleforening spørgsmålstegn ved, at en ændring af organiseringen skal fastholde det gode samarbejde med aktørerne i elmarkedet og den internationale og europæiske sammenhæng, som virksomheden indgår i.

Det er naturligt, at opgaver som gasdistribution og gaslagrene organiseres som selvstændige datterselskaber, men derudover bør unødvendige selskabsdannelser undgås medmindre saglige hensyn taler for dette.

Foreningen skriver blandt andet:

”Oprettelsen af en lang række datterselskaber med egne selvstændige bestyrelser og direktion i en offentlig virksomhed med samlet under 1.500 medarbejdere vil ikke bidrage til en formindskelse af administration og bureaukrati i den offentlige sektor.”

Danmarks Vindmølleforening skriver endvidere:

”Det burde indgå i overvejelserne omkring Energinet selskabsstruktur, at den danske systemansvarlige virksomhed er underlagt den samme regulering i forhold til driften af elnettet, som i de øvrige EU medlemsstater. Derfor er det naturligt, at se mod udlandet i forhold til håndtering af myndighedsopgaver inden for samme regulering.

Det bør sikres, at Energinets selskabsstruktur svarer til den sammenhæng, som virksomheden indgår i, herunder specielt i samarbejdet med øvrige systemansvarlige virksomheder i de øvrige medlemsstater i EU. Energinets selskabsstruktur bør derfor ikke afvige væsentligt fra f.eks. de øvrige nordiske systemoperatører, som det er afgørende at virksomheden kan indgå i et tæt samarbejde omkring driften af det nordiske elsystem og elmarked.

I den sammenhæng opfordrer Danmarks Vindmølleforening til, at fremtidige ændringer i reguleringen af Energinet bør have et mere tydeligt fokus på betjening af de aktører, som agerer i elsystemet. Med andre ord bør den danske lovgivning sigte mod i højere grad at sikre, at Energinets varetagelse af virksomhedens kerneopgaver fungerer med en høj grad af gennemsigtighed og effektivitet.

Læs høringssvaret i sin helhed