IEA foreslår nu stop for nye fossile værker

Torgny Møller Nyheder

Det Internationale Energiagentur, IEA, foreslår stop for nye fossile kraftværker og advarer om, at de kan sprænge de CO2-mål, som verdens lande har forpligtet sig til at overholde i FN’s Parisaftale.

IEA’s årlige statusrapport, World Energy Outlook 2018, blev offentliggjort tirsdag i London og er en opdatering af tidligere års IEA-rapporter. Den betragtes som den mest autoritative vejledning for energi og klimapolitik.

Rapporten konstaterer, at eksisterende fossile kraftværker sammen med transportsektoren og industrien nu ”beslaglægger” 95% af CO2-forbruget, og da eksempelvis transportsektoren hele tiden øger sin CO2-udledning med flere nye biler, er der ikke plads til nye CO2-udledende kraftværker.

Især i Indien og Kina er mange kulkraftværker under projektering. Hvis de skal realiseres, må eksisterende fossile kraftværker ifølge IEA enten opsamle deres CO2-udledning eller nedlægges før beregnet. Udfordringen er på den ene side, at en ottendedel af verdens befolkning ingen elektricitet har, og på den anden, at millioner af mennesker hvert år dør for tidligt pga. luftforurening fra fossile brændsler, noterer IEA.

IEA løfter en advarende pegefinger omkring stigningen i CO2-udledningen, som bremsede op i 2014-2016. Den steg igen i 2017-2018, og IEA betragter nu stagnationen i 2014-2016 som en mindre afvigelse fra den generelle trend, som IEA-direktør Faith Birol kalder den voksende afstand mellem ny international klimaforskning, og hvad der sker på energiområdet.

Hvor det gælder ny installeret energikapacitet, er IEA optimistisk. Man venter, at vindproduceret el vil øges fra at dække 4 til 12% af verdens elforbrug i 2040. Samtidig vil andelen af solenergi øges fra 2 til 10%. Udenfor elforsyningen vil fossile brændsler stadig dominere, fordi fly, skibe og industri ikke vil være klar til elektrificering.

Men verdens elsektor er ifølge IEA midt i sin mest dramatiske ændring i et århundrede. Det stiller især krav til udbygning og sikring af infrastruktur, som vil være afgørende i fremtiden, påpeger rapporten.

IEA konkluderer, at regeringernes valg og prioriteringer vil spille den afgørende rolle i de kommende år.