Ingen klar sammenhæng i helbredsundersøgelse

Stine Leth-Nissen Nyheder

Efter fem års ventetid er de sidste to dele af helbredsundersøgelsen offentliggjort. Den samlede undersøgelse er den mest omfattende til dato.

Forskerne bag den største, internationale helbredsundersøgelse har nu offentliggjort de sidste to delundersøgelser. De lancerede dem i tidsskriftet Environmental Health Perspectives den 13. marts.

Og forskerne finder ingen klar sammenhæng mellem vindmøller og de undersøgte sygdomme:

”Det er positivt, at der nu er sat punktum i denne langvarige og grundige undersøgelse,” siger Danmarks Vindmølleforenings direktør Henrik Vinther. ”Det samlede billede er, at der ikke findes en klar sammenhæng, hvilket er positivt.”

” Der foreligger nu et opdateret vidensgrundlag at arbejde videre ud fra, og det er positivt, mener Jan Hylleberg, adm. direktør for Vindmølleindustrien. “Samtidig glæder det mig, at de opstramninger, der har været af støjlovgivningen de seneste år, forebygger nogle af de situationer, som analyserne har identificeret. Det er således ikke i dag muligt at blive udsat for støj i de niveauer, hvor forskerne har fundet indikationer. De der fortsat måtte have bekymringer, når der opstilles nye møller, er med andre ord beskyttet, sådan som loven ser ud i dag.” Støjlovgivningen blev mærkbart strammet i 2006.

Blodprop og depression

Delundersøgelse fem sammenholder langtidsudsættelse i boligen for beregnet udendørs og indendørs natlig støj fra vindmøller og risiko for nyopstået blodprop i hjertet og nyopstået slagtilfælde i perioden 1982 – 1913. For delundersøgelsen som helhed konkluderer forskerne, at de ikke fandt overbevisende bevis for en sammenhæng mellem vindmøllestøj og disse sygdomme.

Den sidste delundersøgelse har sammenholdt langtidsudsættelse i boligen for beregnet natlig udendørs og indendørs vindmøllestøj med indløsning af recepter på sovemedicin og medicin til behandling af depression.

Indikationer på sammenhæng for ældre

Her fandt forskerne tegn på en sammenhæng blandt personer over 65 år. Da der indgår meget få mennesker, ønsker forskerne resultatet efterprøvet i undersøgelser fra andre forskergrupper.

Læs mere om undersøgelserne her på Sundheds- og Ældreministeriets hjemmeside

Fakta:

Helbredsundersøgelsen er bestilt af Sundheds- og Ældreministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet og Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet og udarbejdet af Kræftens Bekæmpelse. Undersøgelsen blev igangsat i 2013.

I alt er der offentliggjort seks peer-reviwed artikler. Overordnet har studiet haft som mål at undersøge, om der kunne findes en sammenhæng mellem støj fra vindmøller og følgende sygdomme:


1. Hjerte-kar-lidelser (korttidseffekter)

2. Diabetes

3. Forhøjet blodtryk

4. Negative fødselsudfald

5. Depression og søvnforstyrrelser

6. Hjerte-kar-lidelser (langtidseffekter) Helbredsundersøgelsen har medført, at flere kommuner har sat planlægningen for vindmøller på pause. Dette er sket til trods for, at ministrene ved undersøgelsens start pointerede, at planlægningen kunne fortsætte samtidig med undersøgelsen pågik.