Klager over prop i svensk net

Stine Leth-Nissen Nyheder

Dansk Energi og Danmarks vindmølleforening har sammen sendt en klage over Svenska Kraftnät til de svenske myndigheder. Siden 2010 har svenskerne systematisk afskåret sig fra konkurrence fra billig dansk elektricitet

Dansk Energi og Danmarks Vindmølleforening har sammen klaget til den svenske Energimarkedsinspektion, Ei. De to organisationer er utilfredse med,  at Sverige gennem den sin systemoperatør Svenska Kraftnät (SvK) overtræder EU-principperne for, hvordan landet skal handle med strøm og konkret importere energi fra Danmark.

Kun svensk kernekraft

Helt tilbage i 2010 lovede SvK første gang EU at stoppe praksis med at begrænse importen af dansk vindenergi og i stedet give svensk kernekraft eneadgang til det svenske elmarked.

I årevis har  Sverige og Svenska Kraftnät henvist til ”interne begrænsninger” i det interne transmissionsnet, som forhindrede import af dansk strøm. Man lovede at udvide det interne svenske net med en ny forbindelse nord for Göteborg, som skulle være færdig den 30. november 2011.  

“”De svenske begrænsninger af den grænseoverskridende handelskapacitet betyder, at strøm fra danske vindmøllerikke kan eksporteres til Sverige, og  at man fra svensk side vælger at prioritere indenlandsk produktion, såsom a-kraft. Dette er ikke i overensstemmelse med principperne om et fælles indre marked for energi,” fastslår seniorøkonom Søren Klinge, Danmarks Vindmølleforening. 

Lukker til jul

Idag, otte år efter aftalen, er den nye interneforbindelse stadig ikke færdiggjort, og svensk a-kraft og vindmøllestrømgår i stigende grad ind og lukker for den danske vindmøllers adgang til det svenske marked.

Det sker typisk omkring jul og nytår, hvor danske vindmølleejere må forlade julebordet og gå ud for at stoppe deres vindmøller, fordi svenskerne lukker for import af dansk vindmøllestrøm og klarer elforbrugetmed el fra f.eks. atomkraftværket Ringhals. Gentagne gange er der opstået den absurde situation, at danske vindmøller måtte stoppes i elmarkedet pga. negative elpriser, og lige på den anden side af Kattegat producerede a-kraftværket Ringhals videre til positive elpriser.

Dyrt for forbrugerne

Dette er til skade for de svenske el-forbrugere, da den svenske elpris i en sådan situation er højere, end hvis den svenske systemoperatør havde tilladt import af dansk vindmøllestrøm.Begrænsningerne af den danske eksport til Sverige er desuden steget betydeligt i omfang igennem de senere år.  

Dansk Energi og Danmarks Vindmølleforening klager med henvisning til EU’s regler for det indre marked for energi og forlanger at få den svenske Energimarkedsinspektion til at redegøre for, at hvordan begrænsninger i den dansk-svenske forbindelse kan være i overensstemmelse med EU’s regler om fair konkurrence, ikke-diskrimination og effektiv energihandel.