Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Danmarks Vindmølleforening

Senest ændret 31-7-2018

Danmarks Vindmølleforenings dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Danmarks Vindmølleforening er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Jens Peter Hansen
Adresse: Marselisborg Havnevej 22, 2. tv
CVR: 8846 8511
Telefonnr.: 8611 2600
Mail: jh@dkvind.dk
Hjemmeside: www.dkvind.dk

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

Oplysninger om medlemmer:

 1. Almindelige personoplysninger:
  1. Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse
  2. Tilhørsforhold til møllelaug dvs. navn på dette samt møllestørrelse og fabrikat
  3. ejerskab af vindmølle, der i så fald er angivet som møllestørrelse og fabrikat
 2. Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
  1. Ingen

Oplysninger om ikke-medlemmer:
Vi håndterer personoplysninger i forbindelse med tilmelding til vore nyhedsbreve; arrangementer; køb af vores varer og forskellige former for interessetilkendegivelser f.eks. angående vindmøller i udlandet.

 1. Almindelige personoplysninger:
  1. Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse
 2. Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
  1. Ingen

 

Oplysninger om interessenter i forbindelse med håndtering af køberetsordning:

 1. Almindelige personoplysninger:
  1. Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, konto nr.
  2. Ønsket antal andele og konto nr.
 2. Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
  1. Ingen
 3. CPR nummer
  1. Ja

Oplysninger om folkevalgte politikere:

 1. Almindelige personoplysninger:
  1. Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse
  2. Politisk organ samt position i dette
 2. Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
  1. Ingen

Oplysninger om ansatte:

 1. Almindelige personoplysninger:
  1. Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, konto nr.
 2. Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
  1. Ingen
 3. CPR nummer
  1. Ja

 

Vores indsamling af data

I forbindelse med at vi yder rådgivning, modtager vi forskellige dokumenter fra vores klienter. Disse dokumenter opbevares på en digital sag og i nogle situationer tillige på en fysisk sag. Der kan være personoplysninger i sådanne dokumenter som f.eks. som eksempelvis navn og kontaktinformation.

Ved tilmelding til Danmark Vindmølleforenings nyhedsbrev registrerer vi navn og mailadresse. Enkelte medarbejdere hos Danmarks Vindmølleforening har adgang til en liste over abonnenter. Ved hjælp af disse oplysninger holder Danmarks Vindmølleforening sig løbende orienteret om omfanget og arten af abonnementer, hvilket blandt andet bruges til at forbedre vores kommunikation. Nyhedsbrevet kan altid fravælges ved at klikke på Afmeld i bunden af den mail, nyheden udsendes med.

Ved tilmelding til arrangementer arrangeret af Danmarks Vindmølleforening registrerer vi i forbindelse med tilmeldingen sædvanligvis navn og mail til brug for kommunikation om arrangementet, herunder kan vi ud fra en konkret vurdering anvende oplysningerne til udarbejdelse af deltagerlister, som uddeles til deltagere og oplægsholdere ved en række af vores arrangementer. Nærmere orientering herom findes i tilmeldingsbetingelserne, som skal godkendes i forbindelse med tilmelding til vores arrangementer.

 

Indsamling af data ved besøg på hjemmesiden

Ved besøg på vores hjemmeside www.dkvind.dk registrerer vi, hvilke sider der er besøgt, hvornår, og hvilken browser der er anvendt. Oplysningerne anvendes i forbindelse med afvikling af driften samt til udarbejdelse af statistik, som blandt andet kan bruges til at forbedre opbygningen af Danmark Vindmølleforenings hjemmeside, idet vi i videst muligt omfang anonymiserer oplysningerne.

Når besøgende skriver kommentarer på hjemmesiden, indsamler vi de data, som vises i kommentarformularen, og også den besøgendes IP-adresse og browserens user agent string for at hjælpe med at opdage spam.

En anonymiseret streng som er oprettet ud fra din e-mailadresse (også kaldet et hash), kan leveres til Gravatar tjenesten for at se om du bruger denne. Gravatar tjenestens privatlivspolitik er tilgængelig her: https://automattic.com/privacy/. Efter godkendelse af din kommentar, vil dit profilbillede være synligt for offentligheden sammen med din kommentar.

Hvis du uploader billeder til vores hjemmeside, så bør du undlade at uploade billeder med indlejrede lokalitetsdata (EXIF GPS) inkluderet. Besøgende på hjemmesiden kan downloade og udtrække alle lokalitetsdata fra billeder på webstedet.

Hvis du skriver en kommentar på vores hjemmeside, kan du vælge at gemme dit navn, e-mailadresse og websted i cookies. Disse er til din bekvemmelighed, så du ikke skal udfylde dine oplysninger igen, når du skriver endnu en kommentar. Disse cookies vil holde i et år.

Hvis du har en konto på vores hjemmeside, og du logger ind på denne konto, vil vi opsætte en midlertidig cookie for at afgøre om din browser accpeterer cookies. Denne cookie indeholder ikke nogen personlige data og fjernes, når du lukker browseren.

Når du logger ind, vil vi opsætte en række cookies og gemme din logininformation og dine valg af skærmvisning. Login cookies holder i to dage, og skærmvalg cookies holder i et år. Hvis du vælger “Husk mig”, vil dit login holde i to uger. Hvis du logger ud af din konto, vil login cookierne forsvinde.

Hvis du redigerer eller udgiver en artikel, vil en yderligere cookie blive gemt i din browser. Denne cookie indeholder ikke nogle personlige data og opgiver simpelthen indlægsID på den artikel, du lige har redigeret. Den udløber efter 1 dag.

Artikler på denne hjemmeside kan indeholde indlejret indhold (f.eks. videoer, billeder, artikler osv.). Indlejret indhold fra andre hjemmesider opfører sig på nøjagtig samme måde, som hvis den besøgende har besøgt den anden hjemmeside.

Disse hjemmesider indsamler måske data om dig, bruger cookies, indlejrer ekstra tredjeparts sporing, og overvåger din interaktion med dette indlejrede indhold, heriblandt sporer din interaktion med indlejret indhold, hvis du har en konto og en logget ind på denne hjemmeside.

Hvis du skriver en kommentar, så bliver kommentarer og dens metadata bevaret på ubestemt tid. Dette er så vi kan genkende og godkende enhver opfølgende kommentar automatisk i stedet for at have dem i en moderationskø.

For brugere som opretter sig på vores hjemmeside (om nogen), gemmer vi også den personlige information de giver til deres brugerprofil. Alle brugere kan se, redigere, eller slette deres personlige information til enhver tid (med den undtagelse at de ikke kan ændre deres brugernavn). Hjemmesidens administratorer kan også se og redigere den information.

 

Danmarks Vindmølleforenings formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

 • At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
 • Behandling efter lovkrav
 • Behandling med samtykke
 • Vindmøllelaugets berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)

Formål med behandling af oplysninger om medlemmer:

 • Servicering af medlemmer med relevant information
 • Opkrævning af kontingent
 • Aktiviteter afledt af bestemmelser i vedtægter
 • Administration af din relation til os

Formål med behandling af oplysninger om ikke-medlemmer:

 • Levering af en ydelse til dig (køb, arrangement, information).
 • Administration af din relation til os

Formål med behandling ifm. køberetsordning:

 • Opfyldelse af krav ifølge Lov om fremme af vedvarende energi.
 • Administration af din relation til os
 • Formål med behandling af oplysninger om folkevalgte politikere:
 • Servicering med relevant information

 

Formål med behandling af oplysninger om ansatte:

 • Opfyldelse af kontraktmæssige forpligtigelser
 • Opfyldelse af lovgivningsmæssige forpligtigelser
 • Administration af din relation til os

 

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

 

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi stiller ikke personoplysninger til rådighed for nogen tredjepart med henblik på markedsføring eller lignende formål. Vi overfører ikke data udenfor EU.

Vi videregiver de for pengeinstitut, pensionsselskaber (ansatte) og Energistyrelsen (køberetsordning) nødvendige personoplysninger.

Vi overlader personoplysninger til vores systemleverandører MailChimp, Microsoft, CodeTwo, RIT og DanDomain i henhold til databehandleraftaler, og alene med det formål at muliggøre vores anvendelse af de pågældende it-systemer.

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem, ikke-medlem, interessent ifølge køberetsordning eller ansat.

Medlemmer:

Vi opbevarer dine personoplysninger i op til 1 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen.

Ikke-medlemmer:

Såfremt du har købt en ydelse hos os, opbevarer vi dine personoplysninger i fem år. Såfremt du har udbedt dig løbende information (nyhedsbreve, særlige interesseområder) opbevarer vi dine personoplysninger så længe du fortsat ønsker at modtager informationer. Såfremt du har deltaget i et betalingsfri arrangement, slettes dine personoplysninger en måned efter afvikling af arrangementet.

Interessenter i forbindelse med håndtering af køberetsordning:

Vi opbevarer dine personoplysninger indtil seks måneder efter afholdelse af stiftende generalforsamling i det aktuelle vindmøllelaug. Alternativt seks måneder efter, at hele projektet er kuldsejlet.

Folkevalgte politikere
Vi opbevarer dine personoplysninger i op til 1 år efter kalenderåret, hvor din funktion som folkevalgt politiker ophører.

Ansatte
Vi opbevarer dine personoplysninger i op til 1 år efter kalenderåret, hvor din ansættelse ophører.

Beskyttelse af dine personoplysninger

Danmarks Vindmølleforening har etableret tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Danmarks Vindmølleforenings sikkerhedsprocedurer og -processer bliver løbende revideret for at sikre rimelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

I praksis er det ikke muligt at etablere 100 % sikkerhed, og Danmarks Vindmølleforeninget kan derfor ikke garantere, at oplysningerne er fuldstændig beskyttet mod nogen, som forsætligt forsøger at omgå vore sikkerhedsforanstaltninger for at få adgang til oplysningerne.

Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted.