Konsulenten fra Danmarks Vindmølleforening bør altid spørges til råds, før man underskriver en endelig kontrakt om køb af en vindmølle.

Især er det vigtigt, at møllens fremtidige elproduktion bliver analyseret realistisk. Produktionsberegningerne er afgørende for, om et vindmølleprojekt kan hænge sammen økonomisk.

Danmarks Vindmølleforenings konsulenter kan tages med på råd og sparring i alle faser, f.eks. beregninger af økonomi, vind, støj, skyggekast samt visualiseringer, valg af optimal placering, gennemførelse af det lovpligtige udbud af andele, lokal orientering om værditabsordningen, udarbejdelse af vedtægter og evt. dannelse af lav.

Efter etableringen kan vi også stå for administration og regnskabsføring.

Danmarks Vindmølleforenings konsulenter anbefaler ikke bestemte møllefabrikater frem for andre. Dette princip har foreningen altid fulgt. Men konsulenten kender de eksisterende mølletyper og de faktiske driftserfaringer med de forskellige fabrikater. Mølleejere kan derfor vælge på det bedst mulige grundlag.

Arbejdsområder

Vi kan tages med på råd i alle faser af et vindmølleprojekt – fra idéfasen, til etablering, drift og nedtagning. Vi kan give dig det bedst mulige beslutningsgrundlag – og hjælpe dig med at føre din beslutning ud i livet. Her er eksempler på arbejdsområder:

 • Visualiseringer (se produktblad)
 • Produktionsberegninger (fra husstandsmøller til vindmølleparker) (se produktblad)
 • Design af opstillingsmønster
 • Beslutningsgrundlag til valg af mølletype
 • Beregning af rotorskyggekast (se produktblad)
 • Støjberegninger (se produktblad)
 • Bistand ved etablering af nye vindmølleprojekter og vindmøllelav
 • Gennemførelse af køberetsordning
 • Hjælp ved køb og salg af vindmøller ud fra køber-/sælgerkartotek herunder bl.a. udbud
 • Økonomiberegninger til vurdering af videre drift, køb og salg, samt værdivurdering af vindmøller
 • Regnskab for vindmøllelav (se produktblad)
 • Rådgivning om finansieringskilder
 • Rådgivning om valg af forsikring
 • Rådgivning om vindmøller i udlandet
 • Moms-, afgifts- og skatteregler
 • Juridiske spørgsmål
 • Kvalitetsstyring i forbindelse med opstilling

Image