Rene elbiler på tysk brunkul?

Christian Kjær Pressemeddelse

PRESSEMEDDELELSE

Regeringen fortjener stor ros for sit klima- og luftudspillet ”Sammen om en grønnere fremtid”. En million el- og hybridbiler kan forbedre transportsektorens klimaaftryk, så Danmark når klimamålsætningerne i Paris-aftalen. Men tager man ikke højde for, hvor vi henter det øgede elforbrug, kan vi risikere, at det bliver tyske brunkul, der skal holde den danske bilpark rullende, mener Danmarks Vindmølleforening.

”Det er vigtigt at forstå, at den løsning, der er dyr for statskassen, fordi den mister afgifter på den forurenende teknologi og kraft, til gengæld er billig for samfundet,” understreger Christian Kjær, der er direktør i Danmarks Vindmølleforening.

Ifølge regeringens klima- og luftudspil kan der være over en million el- og hybridbiler i 2030.

Dermed får vi helt nye muligheder for større energieffektivitet og renere miljø, understreger Danmarks Vindmølleforening. Men hvis transportsektoren skal klimasikres, er det afgørende, at energiplanlægningen sker ved at udbygge med  vedvarende energi:
“Elektrificeringen af transportsektoren skal naturligvis bygge på hjemlige, vedvarende energikilder for at bidrage til løsningen af klimaudfordringen. Alternativet er grotesk, for så må vi importere energi, produceret på forurenende, tyske brunkul. Derfor haster det med at bygge nye vindmølle- og solcelleparker,” understreger Christian Kjær.

Den udgave af analyseforudsætninger, som Energistyrelsen netop har sendt i høring, tager f.eks. ikke højde for regeringens udmelding på transportområdet.

Her regner man kun med et elforbrug i transportsektoren på 0,5 TWh. Hvis der skal 1 million elbiler ud at køre på de danske landeveje i 2030, vil det kræve en elproduktion på omtrent 3,2 TWh, svarende til over en tiendedel af Danmarks elproduktion.

Rent faktisk vil det kun kræve energi fra f.eks. 85 møller af den type, som opstilles ved Kriegers Flak inden for de kommende år, eller 250 nye landvindmøller. Der står i dag ca. 4.300 vindmøller på land i Danmark.

“Vi kan drive en million danske elbiler med strøm fra under 100 vindmøller, ikke mindst fordi elmotoren er langt mere energieffektiv end brændselsmotoren,” fastslår Christian Kjær. “Dilemmaet er, at vi risikerer at bygge klimasikringen af den danske transportsektor på verdens mest klimafjendtlige strøm produceret på tyske brunkulskraftværker.”

“Pointen er, at det er forholdsvis overkommeligt at producere energi nok til en million danske elbiler. Men det må være en forudsætning, at bilerne kører på grøn energi.”

Yderligere oplysninger
Christian Kjær, direktør: Tlf. 9360 2023 / ck@dkvind.dk