2018 blev et godt år for dansk vindenergi

Stine Leth-Nissen Nyheder, Pressemeddelse

Med en vindandel på 41 % af elforbruget i 2018 og højere priser fastslog vindkraften sin rolle som den vigtigste energi i dansk elforsyning En blæsende afslutning på året 2018 kunne ikke lave om på, at mange måneders roligt vejr betød, at vindenergi ikke helt kunne nå sidste års højder. Men stigende elpriser medførte, at afregningsprisen for de danske vindmøller steg betydeligt. Derfor blev det samlet et rigtig godt år for de danske vindmøller. 41 procent af elforbruget Vindenergiens andel af forbruget i 2018 blev 41 %, hvilket er et mindre fald siden 2017, hvor vindenergiens andel af forbruget var 43 %.  Den samlede produktion af el fra de danske vindmøller blev 13,8 TWh mod 14,7 TWh sidste år, og …

Efter hedebølgen Vinden sikrede elforsyningen – højere afregning på vej

Christian Kjær Ledere

Leder i Naturlig Energi, september/oktober 2018 Den nærmest uendelige sommer 2018 blev en trist affære vindmæssigt. Ganske vist steg afregningspriserne for vindproduceret el; til gengæld lagde vinden sig (se side 30-31). Ikke desto mindre viste vindmøllerne deres pålidelighed som den dominerende leverandør med mere el, end kul, gas, sol og biomasse tilsammen sørgede for. Elmarkedet kvitterer også i den kommende tid med god afregningspriser for vindproduceret el. De østdanske vindmølleejere kan se frem til en god september måned, da forwardprisen for afregning af vindmøllestrøm allerde før september slog rekord med 45,64 øre/kWh. I juli måned lå den gennemsnitlige afregningspris for vindenergi i Østdanmark på 39 øre/kWh. Det skyldes bl.a., at et kabel fra Sjælland til Tyskland er ude af drift …

Er Sverige ikke en del af det indre marked for energi?

Søren Klinge Nyheder

Svenska Kraftnät argumenterer den 12. september i Altingets svenske udgave for, at de stadigt stigende begrænsninger på elforbindelserne mellem Danmark og Sverige er et udtryk for, at man ikke kan sætte elmarkedet over fysikken i transmissionsnettet. Men den svenske systemoperatør glemmer, at Sverige er en del af det indre marked for energi og at de svenske forbrugere får højere elpriser pga. importbegrænsninger når den svenske systemoperatør lukker for import af dansk vindmøllestrøm. Baggrunden for historien er, at Svenska Kraftnät (herefter SvK) i stigende grad begrænser elforbindelserne mellem Sverige og Danmark. Danmarks Vindmølleforening påpegede i en artikel i Ingeniøren i februar, at svenskernes stadigt stigende begrænsninger af handelskapaciteten mellem de to lande direkte påvirkede elprisen i Danmark. Foreningen tydeliggjorde, at i 2017 var der …

Vindkraft fortsat langt største teknologi trods vindfattig sommer

Søren Klinge Nyheder, Pressemeddelse

De danske vindmøller producerede mere strøm end alle andre energiformer tilsammen i de tre sommermåneder. Vindmøllernes lavere produktion blev opvejet af priser, der var næsten dobbelt så høje som forrige sommer. Det ekstraordinært gode sommervejr har budt på udfordringer for elmarkedet. I juni, juli og august producerede de danske vindmøller hele 16 pct. mindre strøm (2.597 GWh) end i samme periode sidste år (3.103 GWh), ifølge nye tal fra Energinet. Ikke desto mindre producerede de danske vindmøller mere end tre gange så meget strøm som den næststørste elproduktionsteknologi i sommermånederne – de centrale kraftvarmeværker (792 GWh). Kun solcellerne producerede markant mere el denne sommer end sidste år med en fremgang på samlet 33 pct. til 423 TWhi de tre sommermåneder. …

Vindkraft fortsat langt største teknologi trods vindfattig sommer.

Søren Klinge Pressemeddelse

Det ekstraordinært gode sommervejr har budt på udfordringer for elmarkedet. I juni og juli producerede de danske vindmøller hele 24 pct. mindre strøm (1.657 GWh) end i samme periode sidste år (2.167 GWh), ifølge nye tal fra Energinet. Ikke desto mindre producerede de danske vindmøller mere end tre gange så meget strøm som den næststørste elproduktionsteknologi i sommermånederne – de naturgasfyrede decentrale kraftvarmeværker. Kun solcellerne producerede markant mere el i år end sidste år med en fremgang på samlet 42 % til omkring 314 GWh i juni og juli. Christian Kjær, direktør i Danmarks Vindmølleforening, siger: ”Uanset vejret er det danske elmarked domineret af vindenergi. Selv i denne vindfattige sommer har vindmøllerne produceret mere strøm end kul, gas, sol og …

Energistyrelsen fastholder anbefaling om lovgivning med tilbagevirkende kraft for husstandsvindmøller og solceller

Christian Kjær Nyheder

Energistyrelsen oplyste tirsdag, at man har afsluttet analysearbejdet omkring en fremtidig afregningsmodel for egenproducenterne af vedvarende energi i form af de nettoafregnede husstandsvindmøller og solceller, som i dag afregnes på årsbasis. Styrelsen anbefaler ændring, der samlet vil koste ejerne af solcelleanlæg og husstandsmøller godt 40 mio. kr. om året. Den nuværende model for nettoafregning af egenproducenter af vedvarende energi medfører, at forbrugere med en husstandsvindmølle eller et solcelleanlæg kun afregnes for den el, som man forbruger udover egenproduktionen på årsbasis. Baggrunden for analysearbejdet er udrulningen af fjernaflæste elmålere, som ifølge Energistyrelsen medfører, at det ikke længere er muligt at opretholde den årsbaserede nettoafregning. Ændringen medfører, at egenproducenter af vedvarende energi fremadrettet bliver nettoafregnet på timebasis. Christian Kjær, direktør i Danmarks …

Stigende afregningspriser i marts – Giver mindre tilskud til østdanske mølleejere

Søren Klinge Nyheder

Marts bød på glædelige nyheder til de østdanske vindmølleejere med rekordhøje afregningspriser på meget tæt på 30 øre/kWh i gennemsnit, hvilket bl.a. skyldes det kolde vejr i starten af måneden og et deraf følgende højt elforbrug i det øvrige Norden. Dette er så høj en afregningspris, at tilskuddet til én støtteordning bliver beskåret, men kun i Østdanmark, da den vestdanske afregningspris ikke nåede helt det samme høje niveau. Det er østdanske mølleejere med møller nettilsluttet før 1. januar 2003, der kan blive ramt af fradraget i tilskuddet. Dette gælder for følgende møller: Møller nettilsluttet før 1. januar 2003, som modtager et tilskud på 10 øre/kWh og hvor fradraget i tilskuddet starter ved en afregningspris på 26 øre/kWh og helt bortfalder …